top of page

Et mer motstandsdyktig Midt-Norge

I hjertet av SpareBank1 sin konsernstrategi ligger en forpliktelse til å stimulere til bærekraftig utvikling i Midt-Norge. I ledd av dette har det blitt opprettet et langvarig samarbeid med Æra. - Et naturlig valg, ifølge konsernet selv.


- Samarbeidet med Æra starter i hjertet av vår konsernstrategi, som sier at vår samfunnsrolle er å stimulere til bærekraftig utvikling i Midt-Norge, sier bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN, Jan-Eilert Nilsen.

Rollen, som banken kaller for «grønn pådriver», beviste seg viktig da de gjennom egne målinger synliggjorde få tegn til ønsket omstilling i regionen.


- Vi utfører årlig en undersøkelse kalt «Bærekraftsbarometeret». I 2021 så vi at en overvekt av bedrifter og kommuner verken så utfordringer eller lønnsomme muligheter i bærekraft. Da må vi som pådriver for grønn omstilling gå foran og vise vei, fortsetter Jan-Eilert.


Og det gjør de. Gjennom egen omstilling, tilpasning av kundetilbudet og måten banken disponerer samfunnsutbyttet sitt på. Samarbeidet med Æra er et viktig bidrag til utvikling av alle tre.Bærekraftig totalinvestering

- SpareBank 1 SMN har gjort en totalinvestering på bærekraft, sier Æras leder for kompetanseutvikling, Eline Giskeødegård.

Siden 2021 har hun jobbet med Midt-Norges næringsliv for å finne muligheter for bærekraftig vekst. Eline forteller at det gjøres i flere samtidige løp:

1. Ansatte i SpareBank 1 SMN har fått et internt kompetanseprogram for å utvikle ferdigheter i strategisk og bærekraftig innovasjon, med konkrete forslag til hvordan konsernet i større grad kan bli en sterkere pådriver for bærekraft i regionen.

2. Ledere fra bedrifter i Midt-Norge får gjennom et halvårlig innovasjonskurs kunnskap, verktøy og metodikk nødvendig for å skape bærekraftige forretningsmuligheter på en lønnsom, konkurransedyktig og handlingsdyktig måte.

3. Innholdet fra de to ovennevnte punktene kommuniseres utad til lokalsamfunnet og konsernet ansatte for øvrig, for å inspirere og motivere til bærekraftig endring.


- Alle må ikke være med på kurs, men alle skal i det minste forstå perspektivene de driver frem, sier Eline.

Et naturlig valg

At det skulle bli nettopp Æra og SpareBank 1 SMN i denne type samarbeid, er et resultat av sammenfallende interesser, og demonstrert erfaring.


- Æra ser kontinuerlig etter partnere som kan være med å spre bærekraftskompetanse gjennom sitt nedslagsfelt, forteller Eline.


Til gjengjeld ønsket SpareBank 1 SMN seg en samarbeidspartner med en lang og praktisk historikk innen bærekraftig innovasjonsarbeid i både offentlig og privat sektor.


- Æra var derfor et naturlig valg for oss i å få næringslivet, inkludert oss selv, til å forstå risikobildet og de unike forretningsmulighetene som oppstår når alle samfunnssektorer skal omstille seg til et lavutslippssamfunn, sier Jan-Eilert.


Og slik ble det.

Holdbar utvikling

Bedriftene som har deltatt i innovasjonskursene omsatte i 2021 for til sammen 8,8 milliarder kroner. De representerer 14 ulike industrier i norsk næringsliv, fra bygg og anlegg til jordbruk, skogbruk og fiske. - Det kan tolkes som betydelig effekt, sier Eline. Et utvalg by- og bygdesamfunn har blitt besøkt på tvers av regionen for å sikre et representativt pensum.

- Evaluering av kursene viser så langt at nøyaktig 100% av deltagerne mener de har fått en bedre forståelse av grønne vekstmuligheter for sin virksomhet. Det gir håp for fremtiden, sier områdeansvarlig for samfunnsutbytte i SpareBank 1 SMN, Siri Borthen Flatås.


På spørsmål om samarbeidets gevinst for lokalsamfunnet forteller Jan-Eilert at den ligger i å se holdbar utvikling i det regionale næringslivet. Ikke bare målt i antall nye arbeidsplasser, men også stabile over tid. Bedrifter som stadig utbedrer egen bevissthet på både risiko og muligheter i sine markeder, signaliserer motstandsdyktighet.

- I tillegg gir kursene Midt-Norge en ny møteplass for relasjonsbygging, erfaringsutveksling og nye samarbeid, sier Jan-Eilert. Konsernet mener at nettopp samarbeid er en av hovednøklene til bærekraftig suksess. Regionen bugner av lokale forutsetninger for å lykkes med å løse globale anliggende. Med samarbeid kan slikt skape banebrytende innovasjonsrom.


- Tempoet må opp over hele linjen, og vi må gjøre mer av det som virker. Selv opplever vi at det vi gjør sammen med Æra virker, og det håper jeg mange lar seg inspirere av, legger Siri til.Fremover

På lang sikt skal SpareBank 1 SMN ha skapt fremtiden sammen med sine kunder, og samarbeidspartnere som Æra. En fremtid bestående av bærekraftige inntektsstrømmer, gode liv, og et sunt konkurransebilde. Før den tid skal mye fortsatt prøves, utvikles og noe frakobles.


- Kompetansetiltakene vi har løftet sammen med Æra gir både oss og kundene våre verktøy til å ta de nødvendige grepene man må ta for god krisehåndtering. Ingen av oss er ferdig utlært, men vi står i dette sammen, avslutter Siri.

I skrivende stund søker SpareBank 1 SMNs innovasjonskurs «Hvordan skape business av bærekraft?» deltakere for tredje gang. Denne gang er vi tilbake i Trondheim by som base for kursdagene, i tillegg til at vi tar et besøk innom Trøndelags «gylne omvei»: Inderøy. Er du en leder eller annen nøkkelperson i en bedrift i Midt-Norge anbefaler vi deg å lese mer om kurset her.

Æra tilbyr kompetanseutvikling innen bærekraft og innovasjon for alle typer bedrifter og bedriftsledere, eller andre nøkkelpersoner i ens virksomhet. Dette gjennom:


- Årlig masterclass i bærekraftig innovasjon

- Skreddersydde innovasjonskurs, enten tverrfaglig eller innad i avdelinger

- Ledergruppeprogram med ønsket fokus innen bærekraft, strategi og innovasjon

- Ledergruppesamling med ønsket fokus innen bærekraft, strategi og innovasjon

Ønsker du å vite mer om vårt tilbud av kompetanseutvikling?

Kontakt Eline Giskeødegård

Leder for kompetanseutvikling

eline@era.as

bottom of page