top of page

Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Våre oppdragsgivere er ambisiøse selskaper som ønsker å gjøre bærekraft til sitt startpunkt for ny vekst. Æra sin tilnærming tar deg fra der du er til dit du skal, der selskapet tjener penger på å bevege verden i riktig retning.

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det. Hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene? Hva består vekstporteføljen til selskapet av? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

I en verden hvor endringer kommer stadig raskere må brands være fleksible nok til å tilpasse seg, men stabile nok til å være konsistente. Hvordan skal merkevaren bidra til innovasjon og ny vekst? Og hvordan kan din merkevare utgjøre en forskjell i de største utfordringene verden står overfor?

 

De siste tiårenes forretningsmodeller har skapt natur- og klimakrisen. Nå må vi foreta store endringer og gjøre business på helt andre måter. Nå må nye sirkulære forretningsmodeller bidra til å løse utfordringene, men hvordan går vi fra lineær- til sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi skape vekst ved å bruke færre ressurser?

 

Kontakt:

Bård Skjørtorp

bard@era.as, +47 91 37 59 53

Vi samarbeider med kunder om å ta strategiske innovasjonsprosesser fra idé til marked. Ofte er dette en videreføring fra arbeid vi har gjort hos enkeltkunder, eller i Floke. Det innebærer at vi iverksetter nye forretningsideer i eksisterende virksomhet som prosessleder, eller starter helt ny virksomhet som medeier.

 

I realiseringsfasen foregår det stadig en høy grad av læring. Vi brukertester ulike variasjoner av en forretningsmodell og løsninger for virksomheten. Vi itererer gjerne i flere runder for å sikre høy kvalitet, trygghet og avkastning. Deretter gjennomføres et pilotprosjekt, før offisiell lansering.

Ønsker du å realisere en forretningsidé som kan ta oss forbi bærekraft? Send Øystein, daglig leder, en e-post.

Realisering

Realisering

Vi samarbeider med kunder om å ta bærekraftige og strategiske innovasjonsprosesser fra idé til marked. Ofte er dette en videreføring fra arbeid vi har gjort hos enkeltkunder, eller i Floke. Det innebærer at vi iverksetter nye forretningsideer i eksisterende virksomhet som prosessleder, eller starter helt ny virksomhet som medeier.

 

I realiseringsfasen foregår det stadig en høy grad av læring. Vi brukertester ulike variasjoner av en forretningsmodell og løsninger for virksomheten som et operasjonelt «minimumsprodukt» (MVP). Vi itererer gjerne i flere runder for å sikre en verifisert MVP med høy kvalitet, trygghet og avkastning. Deretter gjennomføres et pilotprosjekt. Så begynner arbeidet med offisiell lansering.

 

Vi har også et uttalt mål om å opprette ti selskaper for en bedre verden. Fem av disse er lansert eller investert i. Erfaringene derfra, sammen med vår tverrfaglige kompetanse, er kunnskap  vi benytter vi i realiseringsfasens alle ledd: fra innsiktsarbeid til merkevareposisjonering.

Ønsker du å realisere en forretningsidé som kan ta oss forbi bærekraft? Send Øystein, daglig leder, en e-post.

Tjenester

Floke

Åpne innovasjonsprosjekter som gjør samfunnsutfordringer til forretningsmuligheter, på tvers av bransjer og selskaper. Les mer

Ny strategi

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Les mer

Realisering

Vi samarbeider med våre kunder om å realisere strategiske innovasjoner, enten som prosjektleder eller medeier. Les mer

L'Æra

Et program som gir ambisiøse ledere opplæring i Æras metodikk og verktøykasse for å trene på hvordan gjøre bærekraft til business. Les mer

bottom of page