Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Våre oppdragsgivere er ambisiøse selskaper som ønsker å gjøre bærekraft til sitt startpunkt for ny vekst. Æra sin tilnærming tar deg fra der du er til dit du skal, der selskapet tjener penger på å bevege verden i riktig retning.

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det. Hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene? Hva består vekstporteføljen til selskapet av? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

I en verden hvor endringer kommer stadig raskere må brands være fleksible nok til å tilpasse seg, men stabile nok til å være konsistente. Hvordan skal merkevaren bidra til innovasjon og ny vekst? Og hvordan kan din merkevare utgjøre en forskjell i de største utfordringene verden står overfor?

 

De siste tiårenes forretningsmodeller har skapt natur- og klimakrisen. Nå må vi foreta store endringer og gjøre business på helt andre måter. Nå må nye sirkulære forretningsmodeller bidra til å løse utfordringene, men hvordan går vi fra lineær- til sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi skape vekst ved å bruke færre ressurser?

 

Kontakt:

Bård Skjørtorp

bard@era.as, +47 91 37 59 53

Framtiden er ikke bare noe skjer. Den skapes av noen. Med erfaring fra våre egne ventures hjelper vi deg med å lansere dine innovasjoner med høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Målet er å skape bærekraftig ny vekst for kunder, selskapet og samfunnet.

 

Prioriterte løsninger blir prototypet som en operasjonell MVP. Deretter gjennomføres ofte et pilotprosjekt, eller en begrenset lansering i én tidsperiode, for ett marked, én kunde eller en målgruppe. Slik prototyping kan foregå i flere runder. Når vi har en verifisert MVP skaleres løsningen opp for lansering. Her medfølger et robust business case.

 

Æra samarbeider med våre kunder om å realisere deres bærekraftige innovasjoner, enten som prosjektleder eller medeier.

 

Trenger du hjelp til å ta en innovasjonsidé ut i markedet? Send Øystein en e-post

Æra Realisering

Æra Realisering

Vi samarbeider med kunder om å ta strategiske innovasjonsprosesser fra idé til marked. Dette er gjerne en videreføring fra arbeid vi har gjort hos enkeltkunder eller i Floke. Det innebærer at vi iverksetter nye forretningsideer i eksisterende virksomhet som prosessleder, eller starter helt ny virksomhet som medeier.

 

I realiseringsfasen foregår det stadig en høy grad av læring. Vi prototyper først prioriterte løsninger for virksomheten som et operasjonelt «minimumsprodukt» (MVP). 

 

Deretter gjennomføres et pilotprosjekt, alternativt en begrenset lansering for ett utvalgt marked eller én målgruppe. Vi gjennomfører gjerne flere runder av dette steget for å sikre en verifisert MVP med høy kvalitet, trygghet og avkastning. Deretter begynner arbeidet med lansering.


Vi benytter den tverrfaglige kompetansen vi har i fasens alle ledd; fra brukertesting, til merkevareposisjonering. I tillegg har vi startet fire av de totalt 10 selskapene vi har som uttalt mål å opprette. Disse mange erfaringene er til stor nytte når vi skal realisere nye innovasjoner.

Trenger du hjelp til å ta en innovasjonsidé ut i markedet? Send Øystein en e-post
 

Tjenester

Floke by Æra

Åpne innovasjonsprosjekter som gjør samfunnsutfordringer til forretningsmuligheter, på tvers av bransjer og selskaper. Les mer

Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Les mer

Æra Realisering

Vi samarbeider med våre kunder om å realisere strategiske innovasjoner, enten som prosjektleder eller medeier. Les mer

L'Æra

Et program som gir ambisiøse ledere opplæring i Æras metodikk og verktøykasse for å trene på hvordan gjøre bærekraft til business. Les mer