top of page

Skal designe fremtidens nærbutikk

Sammen skal Lokalt Byrå og Æra finne løsninger på stabilitet og fellesskap som får innbyggerne av det lille fiskeværet Gamvik til å bli.


Nærbutikken er viktig for et levende lokalsamfunn. Kall den gjerne for tettstedets hjerte. Den som gir bygda liv, men også sårbarhet. Det skal ikke så mye for å knekke selv en høyt verdsatt nærbutikk: en pågående strømkrise, for å ta et eksempel, og fraflytting som et annet. Nærbutikkene trenger derfor å bli motstandsdyktige. Hvordan, har Lokalt Byrå i samarbeid med Æra og det Finnmarks-baserte arkitektkontoret Verte tenkt til å finne ut av.

Oppdraget, som har fått tittelen «fremtidens nærbutikk i det flerfunksjonelle lokalet», oppstod som en innovativ anskaffelse finansiert av Merkurprogrammet – et av statens virkemidler for å ivareta nærbutikkene som lokal og viktig infrastruktur. Tre distriktsbutikker er plukket ut til å delta i en pilot. Lokalt Byrå og Æra vant prosjektet tilknyttet Gamvik Handel i Finnmark. Gamvik er et fiskevær ytterst langs den nordligste kysten av landet med omtrent 280 innbyggere.


- Selv om prosjektet først og fremst handler om å videreutvikle nærbutikkens rolle som sosial infrastruktur, handler det selvfølgelig også om næringsutvikling i våre øyne, sier Glenn Sæstad, én av de to partnerne i Lokalt Byrå. Glenn driver byrået med Nikolai Sabel. Sammen kaller de seg en dynamisk duo, som etter et utall prosjektoppgaver sammen under studier på AHO, bestemte seg for å opprette et eget selskap sammen. Misjonen deres er å spre designmetodikk og god bruk av design til hele landet, og med det bidra til trivelige, levedyktige og bærekraftige lokalsamfunn. - Vi ser at designkompetanse gjerne har vært forbeholdt by og storkommuner. Derfor ville vi rigge oss for at mindre kommuner kan leie oss inn til å gjøre innovasjonsprosjekter, og da gjerne med fokus på samarbeid på tvers av kommune, innbyggere, næringsliv og frivillighet, forteller Glenn videre.Steds- og næringsutvikling

Og det er nettopp dette de skal få til med Gamvik Handel. Ifølge Glenn er prosjektet et perfekt eksempel på hvorfor grønn omstilling handler like mye om sosial bærekraft og stedsutvikling som næringsutvikling.


Gamvik opplever vekst og stabile arbeidsplasser takket være deres lokale fiskebruk. Men, utfordringen deres er å tiltrekke seg nye innbyggere, og da aller helst hele familier som vil bidra til forutsigbar befolkningsvekst. - Bærekraftig utvikling i Gamvik handler derfor ikke bare om å ha nok og gode arbeidsplasser, men at disse familiene kan se for seg gode liv i dette lille samfunnet, forklarer Glenn.

I tillegg er tettstedets fastboende spredt utover 12 ulike nasjonaliteter. For å bygge relasjoner og medborgerskap på tvers av disse språkene og kulturene trenger man et sted med aktiviteter og sysler som gjør at man blir kjent. - Det er lettere å tilknytte seg hverandre om man kan for eksempel lage mat, mekke på noe, spille eller danse sammen, legger Glenn til. Han hinter dermed om viktigheten av at fremtidens nærbutikk fortsatt skal være flerfunksjonell, om ikke enda mer enn før.Byråer med samme språk

I anskaffelsesprosessen var det for Lokalt Byrå naturlig å trekke inn Æra. Æra har nemlig spilt en viktig rolle i tilblivelsen av Lokalt Byrå, kan Glenn fortelle.


- Da jeg studerte hadde jeg et internship i Æra. Det var en enorm læringsopplevelse i hvordan å jobbe strukturert og strategisk med bærekraftig omstilling. Både ut ifra komplekse tema og ut ifra komplekse organisasjoner. Da jeg mot slutten av studiet sa at jeg ville starte et eget byrå for å satse 100% på lokalsamfunn, synes partnerne i Æra det var utrolig spennende, og ville hjelpe oss å lykkes.


I dag samarbeider de to byråene gjerne der det er mulig å gå sammen om innovasjonsprosjekter i distrikt-Norge.


- Vi snakker samme språk, men har også komplimenterende ulikheter som gjør det enkelt å koble hverandre på ved behov når det handler om å utvikle næringsliv forankret i lokalsamfunn, gjerne på tvers av kommuner, innbyggere, frivillighet og andre lokale instanser, sier Trygve Kolderup, en nøkkelperson i Gamvik-prosjektet fra Æras side.


Der Æra har kompetanse innen design, bærekraft og forretningsutvikling, har Lokalt Byrå kompetanse innen design, bærekraft og utvikling av lokalsamfunn. Samarbeidet fungerer godt, noe som nylig ble synlig i forbindelse med arbeid under DOGAs GNIST-program.


- Vi så på hvordan morgendagens bygdeturisme kan skape gode og trivelige lokalsamfunn for innbyggerne, og oppleves verdiskapende for kommunens økonomi. Det endte med at vi fikk ekstra midler fra DOGA for å ta prosjektet videre i en pilotfase med de tre kommunene vi ble tildelt i Sogn, sier Glenn.


Tilbake til Gamvik

Gamvik-prosjektets grunnidé kalles «et lokalsamfunnsverksted». Designmetodikk og forretningsmodellering skal benyttes for å konkretisere hvordan det både kan bygges og driftes i Gamvik, utelukkende innbyggerdrevet. Med det følger en spennende utfordring:


- Vi må jobbe mye med å bygge forståelse og eierskap for konseptet på tvers av de 12 nasjonalitetene og språkene dette skal være til for, sier Glenn. Norske ord som «dugnad» og «friluftsliv» har for eksempel ingen umiddelbar oversettelse.


Forståelse er viktig. Prosjektet kan bli den brikken som legger gode fremtidsutsikter for lokalsamfunnet, der fellesskap, stabilitet og langvarig optimisme blir bygdas kjennetegn.


- Nå handler det om å skape tilbudet som gjør at familier og unge vil bli. Det vil igjen låse opp andre problemstillinger de sliter med. Som for eksempel å ha nok grunnlag for gode barnehager og skoler, og et mangfold av lokalt næringsliv, fortsetter Glenn.


Målet til både prosjektgruppen, designteamet og Merkurprogrammet er å etablere noe i Gamvik som hele Norge kan lære av. Derfor følges prosjektet, blant annet, av forskere i Oxford Research. - Nettopp fordi man fra nasjonalt hold ønsker å utvikle nye konsept og modeller for hvordan nærbutikken skal bli en nøkkel i lokalsamfunnets sosiale infrastruktur, fremfor å bare være et funksjonelt behov, sier Trygve.


Han roser Lokalt Byrå for å fremheve viktigheten av lokale tilnærminger til globale utfordringer.


- Før vi ser utover, bør vi se mer innover. Det er mye uutnyttet potensiale i norske lokalsamfunn, legger Trygve til, noe Glenn også peker ut som Lokalt Byrås hovedmotivasjon.Fleksible «lone guns»

Snart drar Nikolai og Glenn på sin første tur til Gamvik, der de skal ha et opphold på fem dager – standard lengde for dem, når de er på jakt etter å få et lokalsamfunn ordentlig under huden. Valgte overnattingssted er selvfølgelig lokalt: et gammelt fyr. Både før og etter besøket jobber Lokalt Byrå ellers tett sammen med den lokale prosjektgruppen takket være «sjokkdigitaliseringen» Norge gikk gjennom under pandemien.

- Vi er to fleksible «lone guns» som gjerne flytter på seg. Vi må være der folk faktisk er, påkoblet lokalsamfunnet, for å klare å finne nye muligheter, med nye øyne, som bidrar til den omstillingen vi skal gjennom, avslutter Glenn.Vil du vite mer om prosjektet?

Kontakt Trygve Sunde Kolderup

Ansvarlig for «Fremtidens nærbutikk» i Æra +47 92 29 34 33

bottom of page