top of page

Lær mer om Floke-prosessen

Se video av hvordan vi arbeidet med Utenforfloken 2.0 fra prosjektets start til slutt.


Om Utenforfloken 2.0


Utenforfloken 2.0 ble gjennomført på initiativ fra oss i Æra høsten 2020 til våren 2021.


Som en videreføring av Utenforfloken 1.0 og arbeidet med utenforskap blant eldre, ønsket vi i denne omgang å jobbe med utenforskap blant unge. Utenforfloken 2.0 samlet dermed 21 aktører fra privat, offentlig og ideell sektor for å jobbe med løsninger for null utenforskap blant barn og unge. Aktører som OBOS og Norges Fotballforbund var med.


En sammenfatning av hvordan vi jobbet med prosessen kan du se over.bottom of page