Lær mer om Floke-prosessen

Se video av hvordan vi arbeidet med Utenforfloken 2.0 fra prosjektets start til slutt.


Om Utenforfloken 2.0


Utenforfloken 2.0 ble gjennomført på initiativ fra oss i Æra høsten 2020 til våren 2021.


Som en videreføring av Utenforfloken 1.0 og arbeidet med utenforskap blant eldre, ønsket vi i denne omgang å jobbe med utenforskap blant unge. Utenforfloken 2.0 samlet dermed 21 aktører fra privat, offentlig og ideell sektor for å jobbe med løsninger for null utenforskap blant barn og unge. Aktører som OBOS og Norges Fotballforbund var med.


En sammenfatning av hvordan vi jobbet med prosessen kan du se over.