top of page

Æra lanserer konseptporteføljen fra Byggfloken 2.0

Etter et halvt års arbeid og en lengre pandemi, kan vi igjen invitere til fysisk arrangement og lansering av konseptporteføljen fra Byggfloken 2.0.


Om Byggfloken 2.0

Som en videreføring av Byggfloken 1.0 og i kjølvannet av FNs AR6, ønsket vi å finne lønnsomme forretningsmodeller som tar bygg- anlegg- og eiendoms næringen (BAE) forbi netto nullutslipp, og over i det regenerative. Målet var en vinn-vinn virkelighet som både innbygger og utbygger tjener på, hvor gevinsten måles i noe annet enn økonomisk profitt på kort sikt.


På initiativ fra Statsbygg og ÆRA samlet vi derfor 23 aktører på tvers av BAE-næringens verdikjede til Byggfloken 2.0. Gjennom høsten og vinteren 2021 har vi jobbet sammen for å gjøre en bransje ansett som en klimaversting mer bærekraftig. Vi har fokusert på kommersielt samarbeid, design for ombruk og proptech for bærekraft.


Gjennom Flokes strategiske innovasjonsprosess ble det utvikle ni nye forretningskonsepter innenfor energiutnyttelse og regenerativitet, i tillegg til forslag på ny kontraktsstandard.Om arrangementet

Lanseringen av konseptporteføljen fra Byggfloken 2.0 tar deg gjennom hele prosjektet, fra innovasjonsbrief til ferdigtestede konsepter. Du får lytte til prosjektets deltagende aktører, i tillegg til gjesteforedrag fra nøkkelpersoner i BEA-bransjen og i ÆRA.


Arrangementet er gratis, og tilgjengelig både digitalt og fysisk. Det blir lett servering.


Sted: Design og arkitektur Norge (DOGA), Oslo

Dato: Torsdag 17. mars, 2022

Tid: 12.30-15.00


Meld deg påbottom of page