top of page

Ønsker du at din virksomhet deltar i Utenforfloken 3.0?

Vi mobiliserer nå for en tredje utenforskapsfloke, hvor målet er å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Meld gjerne din interesse.


Som en videreføring av både Utenforfloken 1.0 og 2.0, arbeider vi nå med å sette sammen en prosjektgruppe til Utenforfloken 3.0. Denne gang med målet om å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Norge har rekordlav arbeidsledighet, men mange arbeidsføre enkeltmennesker står fortsatt uten jobb. Samtidig sliter arbeidslivet med å fylle sine ressursbehov.


Vi ønsker å finne løsninger på denne uoverensstemmelsen i arbeidslivet, slik at alle som kan jobbe, får jobbe. Dette vil vi gjøre sammen med store og små aktører i både privat, offentlig og ideell sektor i Norge.


Ønsker du å undersøke om din virksomhet kan delta i Utenforfloken 3.0? Kontakt ansvarlig for Floke-programmet, Mads Bruun Høy, her

bottom of page