L'Æra Master Class 2022

I Æra mener vi at de selskapene som vil blomstre fremover er de som kan definere en relevant rolle å spille i vår tids største utfordringer. Det er disse selskapene talenter, kunder og investorer vil engasjere seg i. Det er dit vi selv skal, og det er dit vi hver dag jobber for å hjelpe andre å komme. En del av dette er å utdanne flere i Strategisk Innovasjon, og hvordan bærekraft blir business. Vi kaller det L’Æra Master Class.L’Æra er et halvtårsprogram for ambisiøse ledere, entreprenører og innovatører som har ansvar for innovasjon, endring og vekst i sine selskaper. Programmet er organisert som en «master class» i innovasjon med utvalgte deltakere på tvers av industrier og bransjer, som sammen fordyper seg i innovasjonsmetodikk og deler kunnskap, erfaringer og caser fra ledende norske og internasjonale bedrifter.

Årets program vil fokusere på sirkularitet i praksis, regenerativitet, og hvordan dette er komponenter for å utvikle forretningsmodeller som skaper større verdi (håndavtrykk) enn fotavtrykk.L’Æra Master Class bygges rundt fire heldagssamlinger som dekker de spesifikke stegene i en innovasjonsprosess; Ny innsikt, Konseptutvikling, Eksperimentering og Lansering & skalering.

Vi samler en eksklusiv gruppe innovatører samlet for å dekke et bredt erfarings- og ferdighetssett. Det faglige innholdet bygger på Æras erfaring fra over 15 år med praktisk innovasjonsarbeid, fra 10 tverrsektorielle Floker, erfaring fra egne oppstartsselskaper og ventures, samt vår verktøykasse for strategisk innovasjon. L’Æra skal være den beste plattformen og møteplassen for strategisk innovasjon og bærekraft.Programmet omfatter i tillegg;

  • Én-til-én økter på selvvalgte spesifikke emner eller prosjekter etter eget ønske,

  • Faglig reise 1 innenlands (samling 1) og 1 utenlands (valgfri)

  • Sosiale sammenkomster med faglig innhold.

  • Litteraturoversikt over artikler og bøker som anbefales, dersom du ønsker å lære enda mer om det aktuelle temaet.

  • Diplom for gjennomført Master Class.

Reisen i Norge går til Ålesund hvor vi besøker Momentium og Ocean Sound Recordings på Giske, og får innlegg fra bedrifter i området.


Den valgfrie utenlandsreisen går til NYC for å delta på den anerkjente konferansen World Business Forum i oktober.Datoer

Frokostmøte - 16. februar, i Oslo

Onboardingmøte - uke 7 og 9


Samling 1 – 3. mars på Giske, med felles middag og overnatting i Ålesund fra 2.mars

Samling 2 – 7.april, i Oslo

Samling 3 – 5.mai, i Oslo

Samling 4 – 9.juni, i OsloFå tilsendt program for L'Æra Master Class 2022. Trykk her

Ta kontakt for deltakelse

eline@era.as

therese@era.as

oystein@era.as