Hvordan skape nye, bærekraftige forretningsmodeller i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen?

Byggbransjen har en helt sentral rolle for å akselerere overgangen til et bærekraftig samfunn og investere i våre barns framtid. For å utløse potensialet hele bransjen har til å skape positiv endring må vi utfordre bransjens egne praksiser og prosesser i tillegg til rollen den kan spille i samfunnet.


Byggfloken 2.0 er initiert av Statsbygg og Æra, og er allerede godt i gang med å se på nye forretnings- og samarbeidsmodeller. Prosjektgruppen består av aktører fra hele verdikjeden, med hensikt om å skape en mer bærekraftig bransje og samfunn. Gjennom høsten og vinteren skal vi utvikle og teste nye forretningsmodeller slik at vi i februar 2022 kan vise frem arbeidet.


Etter lanseringen av FNs siste klimarapport vet vi nå helt sikkert at vi må akselerere overgangen til mer bærekraftige samfunn og investere i våre barns framtid, og i dette spiller bygg, anlegg og eiendomsbransjen en helt sentral rolle. For å utløse potensialet bransjen har i å skape positiv endring må vi utfordre bransjens egne praksiser og prosesser i tillegg til rollen den kan spille i samfunnet.


Økt sirkularitet og digitalisering gir nye muligheter

Vi mener at en av nøklene til å skape en mer bærekraftig og fremtidssikret BAE-næring ligger i å finne nye og bærekraftige forretnings- og samarbeidsmodeller. Vi må utfordre de modellene som i dag begrenser bærekraftig utvikling, tenke nytt rundt hvilke ambisjoner bransjen skal ha for seg selv og samfunnet, og fange verdiskapingen som ligger i endrede roller og dynamikk i verdikjeden som resultat av økt sirkularitet og digitalisering.


Hvordan kan vi skape forretningsmodeller som er bedre for flere aktører i verdikjeden og samtidig skaper positiv utvikling for miljø og samfunn?


Det er to store revolusjoner som påvirker dette, og de fusjonerer industrien vår til en neste praksis som vil tvinge oss til å fornye måten vi opererer på. Digitalisering og bærekraft vil utfordre alt vi gjør og styrke våre tradisjonelle forretningsmodeller.Å mestre denne endringen er kunsten å finne fremtiden først. Les mer om Byggfloken 2.0. her.


Floke er åpne innovasjonsprosjekter som gjør samfunnsutfordringer til forretningsmuligheter, på tvers av bransjer og selskaper. Les mer om Floke og Æras andre tjenesteområder her.