top of page

Hvordan ledes verdens største bærekraftsprosjekt?

Et snaut år har gått siden Æra fikk i oppdrag å lede Football for the Goals (FFTG). To nøkkelpersoner i dette er lederen for Norsk Toppfotball, Leif Øverland, og prosesslederen fra Æra, Andreas Kalleberg. En prat med dem gjør oss bedre kjent med prosjektets hittil fremgang.


Hvordan ble Norge pilotarenaen for FNs første bærekraftsprosjekt innen fotball?

Andreas: Det har vært jobbet mot en god stund, både internasjonalt og nasjonalt. Men i forbindelse med at Eliteserien fikk ny rettighetshaver i TV 2 fra og med 2023 opplevde vi et naturlig taktskifte. Jeg tror alle som jobber med bærekraft, også FN, er enige i at synlighet er en stor nøkkel til betydningsfull innvirkning. Med TV 2 på laget får vi dette. Sånn sett lå omstendighetene veldig til rette for at Norge ble pekt på som et godt sted for en pilot.


Leif: Ja, og så kommer vi, de som jobber med Eliteserien i Norge, med mye lidenskap og vilje inn på banen. Det hjelper oss til slutt med å få oppdraget.


Hvordan har Æra hittil jobbet med prosessen?

Andreas: Med utgangspunkt i klubbene har vi sett på hva vi kan få til på tvers av klubber i fotballen, og samlet som ligaer. Vi har gått fra å kartlegge enkeltaktiviteter, til å identifisere tydelige fokusområder med tilhørende bærekraftsaktiviteter og prioriteringer som klubbene kan, og må gjøre fremover. I arbeidet har vi sett på de fleste internasjonale standarder hvis hensikt er å strukturere bærekraftsarbeid, inkludert UEFAs bærekraftsrammeverk og FNs bærekraftsmål. Men, når dette prosjektet handler om å finne muligheter valgte vi til slutt ESG-rammeverket, med innovasjon som tilnærming. ESG er nå vårt verktøy for å sortere pågående og nye bærekraftstiltak, som samtidig kobler næringsliv, mulige sponsorer og kommersielle samarbeid på. Når vi så den koblingen skjønte vi at vi satt på nøkkelen til effekt.


Som en tidligere involvert i prosjektet sa: «This has to be one of the most progressive sponsorstrategies ever made.»Hva er hittil nøkkelelementer i å gjøre fotballen mer bærekraftig?

Andreas: Fotball har åpenbart størst innvirkning i S-en av ESG, altså den sosiale dimensjonen. Leif: Ja, vi skal blant andre ting bidra til å styrke tilbudet for rusavhengige gjennom Gatelaget. Gjennom denne ordningen får man to treninger i uken, god mat og sosial aktivitet med den forutsetning at de møter rusfrie. Nettverket denne type organisert idrett gir har mye å si. Fotballen gir dem en glede og struktur i hverdagen, samt et fellesskap de ellers føler de er foruten.

 Så er fotballen avhengig av frivillige. Og vi vet at frivilligheten gir mange som har havnet utenfor muligheten til å bli inkludert og aktivert. Klubbene har også spesifikke tiltak i samarbeid med kommunene rettet mot unge. For du kan jo ikke bare be en ungdom om å komme seg ut. Du må ta dem inn i noe. Inn i frokost- og lunsjlaging for fotballspillere hver dag, for eksempel. Inn i vertskap på kamp hver helg. Opp i mediehuset hver uke. Andreas: Men så skal man ikke undervurdere miljødelen heller. Hvorfor skal vi for eksempel varme opp stadioner utendørs for enkeltkamper når det allerede finnes oppvarmede innendørsanlegg? Vi måler også scope 3 ut ifra hva det vil si å sette opp en kamp, og ser enorme muligheter til å nudge publikum i en mer bærekraftig retning. Vi vet at spillerne allerede er forbilder for yngre generasjoner, så da må vi bruke det i den aller beste mening. Hvis det hver helg kommer noen tusen publikummere for å se akkurat deg har du i teorien en effektfull plattform. Så er det opp til oss å veilede praksisen. Det er også mye å hente hos mediepartnere i henhold til hvordan de kan gjøre produksjonen deres mindre klimarisikabel. Leif: Det skal fremover for eksempel ikke kjøres ut store mediebusser til fotballarangement, men vi skal heller sentralisere det fra mediestasjoner. Utstyr som må være på plass innhentes fra lokale mediestasjoner.Hva har vært det mest lærerike i prosjektet så langt?

Leif: For meg er det lærerikt å se alt det gode fotballklubbene faktisk gjør. Så er det jo også en del ting vi skal rette opp i. Systemet fotballen er krever – for å nevne noe – mye reising, en stor mengde frakt, og enorme energiressurser.


Jeg ser også mange muligheter. Alle stadionflatene vi har som kan fylles med fornybar energi. Klubber som gjør utrolig mye bra allerede, og som kan kopieres ut i alle de andre klubbene og opp i eliteserien. Delingskulturen vi har i prosjektet er kraftfullt.Og høydepunktet?

Andreas: Det er to konkrete episoder jeg personlig umiddelbart tenker på.


Den ene er når arbeidsgruppen har vært hos oss for første gang, og du merker at de verdsetter samarbeidet. De har satt av tiden, de får se hverandre i øynene, og diskutert en del ting utover det de vanligvis jobber med. Vi har rett og slett skapt en møteplass hvor de får skikkelig selvtillit på alt de kan utrette i fotballen.


Så må jeg si det å jobbe med FN. FN er faktisk FN. De er ikke mindre utrolige å jobbe med enn det man forventer seg. De vi jobber med sitter høyt oppe i organisasjonen, så å få tilbakemeldinger fra dem på at det vi gjør er bra og nødvendig er utrolig givende.


Leif: Jeg synes også det er et høydepunkt å peke ut alt som er lavterskel å få til. Som når vi så at vi sløste energi på flombelysning som ble skrudd på unødvendig tidlig. Da vi løftet dette ble sløsingen fjernet i løpet av få dager.Når kan vi kalle prosjektet en suksess?

Leif: Når prosjektet har blitt en snakkis. Arbeidet vårt risikerer å drukne i andre medieomtaler som til enhver tid kretser rundt fotballen. Derfor tror jeg at vi kan kalle prosjektet for en suksess når prosjektets frukter er blant det man snakker om i lunsjen, ved middagen hjemme, på treningen, og i pausene benket foran Eliteserien.

Andreas: Folk skal bli bevisste sine egne handlinger. Alt fra måten de kommer seg til trening og kamp på, til hvordan de inkluderer mennesker i sin sosiale krets, til måten de håndterer avfallet sitt på. Det er det som er så genialt med fotball. Fotball er folk. Og vi når langt med folket bak oss.


Hva blir avgjørende for å få til dette?

Leif: Å tørre å tråkke til. Det er mye å ta tak i, så den første jobben ligger i å forstå hva vi skal gjøre for å bli bedre, og i hvilken rekkefølge vi skal handle på det. Og være helt tydelige på hvorfor vi gjør disse tingene, selv om de ikke er løsningen på alt.


Andreas: Ja, vi må nok tørre å eksperimentere litt. Det som skal til i Tromsø er ikke nødvendigvis riktig for Oslo. Og kommunikasjon og felles forståelse rundt arbeidet vårt er veldig viktig.

«Football For the Goals» er et initiativ som opprinnelig ble startet av øverste divisjon i norsk fotball og FN. Videre ble UEFA med som hovedpartner, og TV2 som mediepartner. Æra har i oppdrag å lede hele prosessen fra idé til utførelse.


Vil du vite mer om prosjektet?

Kontakt Andreas Kalleberg Prosessleder for FFTG

andreas@era.as


bottom of page