top of page

Æra henter prosessleder fra Bærum Kommune

Christian Haave startet sitt arbeidsliv med å hjelpe flyktninger inn i jobb, og har siden søkt arbeid med mening. Nå skal han lede innovasjonsprosesser i Æra – For å dytte en hel verden i riktig retning, sier Christian.


Han har alltid vært interessert i å omgi seg med mennesker som skaper noe nytt. Innovasjon har derfor vært en rød tråd i Christians karriere hittil. Første arbeidserfaring etter studiene var en prosjektstilling i NAV Eidsvoll for å integrere flyktninger inn i Norsk næringsliv.


- Det valget var veldig enkelt, og ga mersmak. Når det nærmet seg prosjektslutt i NAV åpnet det seg en mulighet for å jobbe med innovasjon for Bærum Kommunes innbyggere, og det føltes da både spennende og naturlig å gå videre med, forteller Christian.


Meningsfullt arbeid ble dermed hans andre veileder. Etter fire år med utvikling av nye tjenester for kommunen ble Christian nysgjerrig på hvordan han igjen kunne utforske næringslivets evner til å løse samfunnsutfordringer. LinkedIn introduserte han til Æra, og en ledig stilling som prosessleder.


- Selskapet så fra utsiden ut som et veldig troverdig krysningspunkt mellom business og bærekraft. Den hypotesen ønsket jeg å teste i søknadsprosessen. Jeg var ikke ute etter å jobbe for en merkelapp på nettsiden. Til min store glede fikk jeg bekreftet at Æra var et miljø som både mener og gjør bærekraft fra visjon til utførelse, sier Christian.


Handlekraftig bærekraft

Som prosessleder skal han lage innovasjonsprosesser for kunder som bidrar til en bærekraftig fremtid, på tvers av ulike sektorer. Christians bakgrunn er derfor verdifull.


- Bærekraft angår alt og alle. Christians erfaring med sosial bærekraft i NAV og kommunal sektor i Bærum er derfor en god tilføring av ressurser hos oss. Vi jobber med systemendring, og det språket ble det tidlig tydelig for oss at han allerede kan, sier daglig leder Øystein Hagen.


Æra mobiliserer nå blant annet for en ny utenforskapsfloke med fokus på nettopp et inkluderende arbeidsliv. Christian er allerede involvert, i både Floke og andre prosjekter.


- Det er gledelig å se at jeg har fått bidra med egen kompetanse såpass fersk i et nytt arbeidsmiljø. Jeg håper på kort sikt at vi kan bruke meg som en ekstra motor inn i en tredje utenforskapsfloke. Jeg tror også at en ny, pågående krig i Europa har tvunget mange til å innse realiteten flyktninger møter. Det bør akselerere en inkluderende arbeidskraft i Norsk arbeidsliv.


Det er ifølge Christian også et eksempel på hans langsiktige mål i Æra:


- Jeg skal få til handlekraftig og bærekraftig endring, for meg og de etter meg, avslutter han.
Kontakt

Johanna Roppen Kommunikasjonsansvarlig

johanna@era.as

bottom of page