top of page

Æra får økonomisjef

Nye krav fra EU styrker koblingen mellom bærekraft og regnskap. Med Bente Ødegård blir vi bedre stand til å håndtere både nåtidig og fremtidig verdiskapning, samt risikovurdering.
- Mer enn aldri før driftes sunne virksomheter i stor grad ved å måle samfunnsresultater, både de miljømessige og sosiale, utover å måle overskudd eller underskudd, sier daglig leder i Æra, Øystein Hagen.

Derfor har Æra ansatt en ny økonomisjef i Bente Ødegård. Bente har 15 års lang fartstid som finansielt ansvarlig i kommunikasjonsbransjen. Hun har blant andre steder jobbet i RED, Oceans og Scandinavian Design Group (SDG). Det var i forlengelse av sistnevnte arbeidsplass at hun ble kjent med Æra for første gang.

- Jeg var faktisk på Æras lanseringsfest tilbake i 2015, ettersom gründerne var mine tidligere SDG-kolleger. Siden har jeg fulgt spent med på reisen deres, og stadig blitt imponert. Selskapets grunnverdier treffer meg, forteller Bente.


Og Bentes verdier treffer Æra.

- Vi vokser videre, og det krever en etablert struktur. Bente har lang erfaring med å få til nettopp dette, som er noe vi har manglet. Så har hun også en særegen evne til å ta vare på både tall og mennesker, som passer både arbeidsmiljøet vårt og oppgavene hun skal utføre helt utmerket, fortsetter Øystein.Stabil drift

I en verden som stadig fremtrer mer urolig, blir stabil drift en økt prioritering hos Æra. Det innebærer informerte valg og ikke bare økonomisk rapportering, men også bærekraftsrapportering. Sistnevnte er et nytt fagfelt for Bente som hun ser spesielt frem til å ta fatt i.


- Jeg har så vidt begynt dykket ned bærekraftsrapportering, ESG-rammeverk, klimamål og sirkulære modeller. Likevel tør jeg påstå at alle som per nå utøver ulike økonomiske funksjoner i selskap besitter et enormt mulighetsrom i henhold til bærekraftig forretningsutvikling, sier Bente.


For kanskje er tall viktigere enn noensinne. Transparente, som sådan. Tall gjør oss i stand til å måle, forbedre, og utvikle oss i positiv retning. Utfordringen ligger i å lære seg de nye måtene å analysere og rapportere på. Måter som ikke tilhører det tradisjonelle økonomifaget. Øystein forteller at Bentes nysgjerrighet som økonom derfor er en stor ressurs i seg selv. - I kjernen av æra ligger oppstart av nye, verdiskapende og bærekraftige initiativer. Den type initiativer vi kun kan forvente å se flere av fremover. Disse ikke bare skal, men må fremover møte flere nye krav fra både myndigheter og mennesker. Da må en økonom se like mye til lønnsomhetsanalyser og likviditet som EUs bærekraftsdirektiv og klassifisering av bærekraftsaktiviteter, for eksempel, utdyper han.Bærekraftens æraer

Bærekraft som et reelt konsept kan sies å ha hittil vært gjennom tre æraer. I begynnelsen anså man bærekraft som et operasjonelt anliggende, hvor det hovedsakelig handlet om å få ned selskapets miljømessige fotavtrykk. Deretter økte forståelsen av bærekraft som strategi, hvor fokuset gikk fra reduksjon til innovasjon, og hele verdikjeder ble tatt i betraktning. Nå er vi i økende grad bevisste på bærekraft i virksomheters alle beslutningsledd, noe ansettelsen av Bente er et godt eksempel på.


Det kan tenkes at fjerde utvikling handler om å se fortjeneste og minimalt avtrykk med maksimalt bidrag til omgivelsene som to sider av samme mynt.

- Det må hvert fall økonomisjefen vår ha som mål, sier Øystein i ledd av vårt framtidsskue.

- Jeg merker hvor godt det er å nå være på et sted hvor man ser muligheter for å satse på det, avslutter Bente.Vil du vite mer?

Kontakt Johanna Roppen Kommunikasjonsansvarlig i Æra

johanna@era.as

bottom of page