top of page

Til bærekraft, og forbi

Slik ble vårt 2021.Hvor vi er

AR6 ble publisert i 2021. Kode rød. Klimasensitiviteten har økt betraktelig siden forrige rapport. Budskapet er klart; vi må gjøre mer, og fortere. Bærekraft kan ikke være et sideprosjekt, verken for myndigheter eller bedrifter. Vi er langt unna 1,5 gradermålet. Vi må akselerere endringen. Vi må heve ambisjonene. Vi må innovere som aldri før. Derfor har vi som et oppdatert mål å gå forbi bærekraft.


Hva betyr det? Ifølge forskere i IPCC har vi fortsatt tid til å redusere og begrense fremtidig klimaendring. Vi ser at det derfor ikke holder å opprettholde tingenes tilstand slik de er. Vi må reparere, og vi må regenerere. Regenerering betyr et rikt liv for oss, samtidig som vi restaurerer, gjenoppretter og gir tilbake det vi har tatt fra planetens begrensede ressurser. Naturen er, som standard, regenerativ. Moderne mennesker, derimot, har hittil bevist seg å ikke være det – hittil.


Vi har derfor jobbet mye med ressursspørsmål og sirkularitet i vårt arbeid det seneste året. Et viktig steg mot det regenerative er å lede etterspørsel og forbruk tilbake til en trygg sone, hvor planeten vår er i stand til å absorbere, og vekst og verdiskaping er frakoblet økt utslipp og produksjon.


Året som gikk, har heldigvis lært oss litt om hvilken fantastisk tilpasningsevne vi mennesker har. En pandemi på sitt tredje år har snudd mange liv og levebrød opp ned. Vi har blitt tvunget inn i store endringer, og majoriteten har vedvart. Dette har vært tøft, men dette er også nyttig. Vi kan samarbeide, forandre og reparere, spesielt når vi er enige om å gjøre det på et prinsipielt nivå.

Avslutningsvis har vi gjort en ytterligere, viktig lærdom: hvis vi skal sette et betydelig klimapositivt avtrykk, må vi inspirere flere til å gjøre det samme. Dette starter med at vi deler mer av arbeidet vi er så stolte av med offentligheten. Vi kan derfor, for første gang, ønske deg velkommen til å lese om våre oppnåelser og høydepunkt fra 2021. Vi håper det etterlater deg med mot og mening nok til å selv omfavne en regenerativ kultur.


 


Hva vi har gjort

Først og fremst har vi feiret seks år som selskap. Ifølge SSB gjenstår kun 25% av selskapene som ble grunnlagt i 2015 som operasjonelle i dag. Vi har ikke bare overlevd, men vokst lønnsomt som en offensiv og progressiv partner for organisasjoner og bedrifter som søker en lønnsom og holdbar fremtid.


Det har vi klart å gjøre gjennom våre fire forretningsområder:


1. RÅDGIVNING

Vi designer og leder strategiske innovasjonsprosesser, som resulterer i bærekraftige og regenerative forretningsmodeller, merkevareplattformer og vekstporteføljer for kunder.


2. REALISERING

Vi definerer, tester og justerer våre innovasjoner og konsepter fra skrivebordet, og får dem ut til folket i form av nye produkter, tjenester og selskaper.


3. L’ÆRA

Vi utdanner ambisiøse ledere i vår egen metodologi, og gir dem verktøy for å innlemme bærekraft og regenerativitet i sin virksomhet.


4. FLOKE

Vi skaper åpne innovasjonsprosjekter som gjør store samfunnsutfordringer om til forretningsmuligheter, med samarbeid på tvers av sektorer.


Virksomheten har generert ca 6,1 mill NOK i skatt, som er en viktig del av vårt netto bidrag til samfunnet. Dette tilsvarer:
For det andre har vi, i ingen bestemt rekkefølge, feiret mange oppnåelser med nye som modne relasjoner.Innviklede problemer

Vi fullførte vår tiende FLOKE, kalt Utenforfloken 2.0. På initiativ fra Norges Fotballforbund, Norsk Tipping og OBOS fortsatte vi arbeidet med utenforskap. Der vi i 2017 arbeidet mot utenforskap blant eldre, samlet vi denne gangen aktører fra privat, offentlig og ideell sektor, for å søke nye svar og handlingskraftige løsninger på ungt utenforskap.


Resultatet ble oppsummert i en nullvisjon, og en portefølje med 13 konsepter som skal bidra til mer inkluderende og trygge nabolag, fritidsaktiviteter, digitale arenaer, skoler og arbeidsplasser for unge. Porteføljen valgte vi å kalle null unge utenfor (nuu).
Vi startet også arbeidet med vår ellevte FLOKE: Byggfloken 2.0. Sammen med initiativtaker Statsbygg samlet vi igjen aktører på tvers av byggebransjens verdikjede, nå i kjølvannet av AR6 som forteller oss at vi må øke farten på det grønne skiftet.


Der første Byggfloke introduserte bransjen til en sirkulær økonomi og bærekraftige tiltak, har Byggfloke 2.0 utviklet ni lønnsomme forretningsmodeller som beviser at byggebransjen kan, og bør, gå forbi netto nullutslipp. Konseptporteføljen har vi valgt å kalle TEK PLUSS.
Mat for fremtid

Vi fortsatte vårt strategiske arbeid med viktige aktører innen Norsk mat- og næringsindustri. Blant disse: TINE og Orkla Foods. De er bestemte på å bidra positivt til en sunn folkehelse og planet med store ambisjoner, og vi er takknemlige for å spille en avgjørende rolle i dette.


Året gikk primært til nyskapning av produkt, emballasje og digitale plattformer, som konsoliderer nåværende behov med fremtidige behov.Mindre avfall

Vi dyttet frem bærekraftsagendaen til mange transformative selskap gjennom fjoråret, og det med en felles ambisjon og optimisme. Flere jobber med å redusere avfall langs hele verdikjeden.


Vi leverte en strategi til TOMRA som støtter visjonen deres om å lede en global ressursrevolusjon.


Vi fortsatte å jage en portefølje av attraktive og bærekraftige merkevarer med Orkla Home & Care, nå på Europeisk plan.


Vi startet å jobbe med Too Good to Go, og mer spesifikt hjalp vi dem å utvikle en strategi som skal ta kampen deres mot matsvinn enda lenger, nå i folks hjem.


Vi jobbet også med LOOP og Holde Norge Rent for å redusere forsøpling i Norske byrom.
Ny, bedre dem

2021 var et kraftfullt år. Ekstern innflytelse krevde transparent endring i alle industrier. Som følge av dette re-evaluerte flere av våre kunder sine etablerte sannheter. Sammen lagde vi muligheter ut av komplekse utfordringer.


Vi etablerte et mandat for Finn.no og deres kamp mot hat og diskriminering på nett.


Vi hjalp Elkjøp å redefinere sin egen merkevare, helt ned til kjernevirksomheten.


Vi veiledet Aarbakke mot deres mål om å bli verdens mest bærekraftige leverandør av stål.


Vi påbegynte arbeidet med Sparebank 1 Midt-Norge om å utdanne små og mellomstore bedrifter i grønn innovasjon.


Vi hjalp Kolumbus med utviklingen av nye mobilitetstjenester for å redusere bilbruken i Rogaland.

Vi slo våre krefter sammen med Norges Fotballforbund og TV2 for å forene Norsk fotball med bærekraftsmålene fra FN.


Vi sitter igjen med store mengder kunnskap og erfaringer. Prosjektene nevnt er kun en håndfull utvalgte. Mange fortsetter i 2022.


For det tredje, har vi hatt et stødig blikk innover.Investering i oss

Vi makter å forme fremtiden på flere måter enn én. Utover å jobbe med kundene våre, har vi satt et mål om å utvikle, investere i og etablere 10 selskaper med netto pluss utslipp som et premiss for deres kjernevirksomhet. Fire er hittil startet.


Påfyll er ett av dem, utviklet sammen med Orkla og Bakken&Bæck, og vil som navnet avslører levere en ny, sirkulær måte å forbruke produkter på som krever emballasje.


Parkdressen et annet, som gir familier et alternativ til å leie parkdresser for småbarn.


Ærli det tredje, som leverer skreddersydde, bærekraftige reisemål for grupper med konkrete læringsmål i de mest spektakulære destinasjonene i Norge.


Det fjerde selskapet tilbyr en plattform for salg og kjøp av brukte barneklær. Etter en vellykket pilotperiode ligger selskapet nå i en humanitær organisasjon sine hender for offisiell lansering og videre skalering.


Vi fortsetter å utvikle porteføljen vår i 2022 med stor iver og ubrukt forretningspotensiale som samsvarer med bærekraftsmålene fra FN.
Mestre det ukjente

Vi har hatt stor glede av å se en økt etterspørsel av L'æra. Til tross for begrenset mulighet til å møtes fysisk under nedstenginger, gjennomførte vi ett semester med kompetanseheving av Norske ledere i systeminnovasjon. Dette stemmer overens med vår misjon, og vi ser et behov for å skalere opp tilbudet fremover.


Læring er spydpissen i alt vi gjør. Vi inviterte derfor anerkjente forskere og professorer som Thomas H. Eriksen, Dag O. Hessen og Fanny Duckert for å undervise oss på hjemmekontoret gjennom fjoråret. Kunnskap er ikke bare makt, men et generasjonsansvar vi forplikter oss til simpelthen ved å eksistere.


Til slutt kan vi fortelle at ambisjonene våre har blitt finpusset for å gi tilbake til planeten, og de er riktigere enn noensinne. 


Hvor vi skal

Vi har et år i ryggen som forteller oss at vi jobber med forretningsmål der høy hastighet er avgjørende for oppnåelse. Store ting må skje på kort tid. Bærekraft har fortsatt en avlastende effekt på verdens problemer, men vi mener at en regenerativ økonomi er den mest effektive, og til syvende og sist eneste, veien ut av vår tids største utfordringer.Vi har forutsetningene for å transformere livsstil og økonomi som nødvendig. Vi ønsker å hjelpe bedrifter og samfunnet i sin helhet med å realisere disse i 2022. Vi kommer til å lykkes. Indikasjonene er gode: vi startet det nye året med å bore et stort hull i taket for å ta en andre etasje. Nye kolleger fulgte straks deretter. Februar fløy forbi med et rekordstort antall nye prosjekter.


Æra utvider. Fremtiden er lys, hvis vi jobber for det, med absolutt ingen tid å miste.
“Believe there is good in the world.” Maria Ressa

bottom of page