top of page

Æra ansetter tidligere leder i Rethinking Economics

Marie Storli er miljøaktivisten som forvillet seg inn på økonomistudiet for å finne svaret på de store spørsmålene. Nå tar hun rollen som systemøkonom i Æra. - Med en god miks av optimisme og realisme.


Marie håpet at økonomifaget skulle vise henne hvordan vi kan bygge en mer bærekraftig fremtid, der alle mennesker kan leve gode liv. Men, det var engasjementet i Rethinking Economics som ga henne klarhet.


- Til min store skuffelse forbereder ikke dagens økonomiutdanning studentene på de utfordringene som ligger foran oss. I løpet av studiene engasjerte jeg meg derfor i Rethinking Economics, en organisasjon som jobber for nytenkning i økonomifaget, sier Marie.


Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Her jobbet Marie for en mer virkelighetsnær økonomiutdanning med flere perspektiver, teorier og metoder relevante for vårt århundre.


Senere ble Marie vervet til leder av Rethinking Economics. Ved siden av dette har hun jobbet som selvstendig samfunnsøkonom, konsulent, skribent og foredragsholder. I tillegg ble Marie i 2020 medeier i Myldring AS, som sikrer små og mellomstore bedrifter i Norge en bærekraftig økonomi.Utfordrer rammene til det etablerte

Nå tar Marie tittelen systemøkonom i Æra. Med den skal hun gripe fatt i Floke-programmet, og andre prosjekter knyttet til systeminnovasjon. Det passer godt, ifølge hun selv:


- Jeg elsker å jobbe med folk som har lyst til å gjøre en endring i verden, og som ikke er redd for å utfordre rammene til det etablerte. Her føler jeg at Æra treffer midt i blinken.


I Floke finner man grunnlaget for nye løsninger på de store samfunnsutfordringene. Derfor legger programmet til rette for samspill og samarbeid mellom privat, offentlig og ideell sektor.


- Marie har en utrolig imponerende bakgrunn, som inkluderer alt i fra vitenskapelig assistent ved UiO til frivillige verv helt sentrale for det hun og vi ønsker å få til. Hun er med andre ord en svært kunnskapsrik og kompetent skaper som systemene våre trenger. Derfor synes vi også dette er helt «midt i blinken». Vi gleder oss veldig til å komme i gang etter sommeren med Marie på kontoret, sier Floke-ansvarlig og partner i Æra, Mads Bruun Høy.Paralleller

Ved siden av arbeidet i Æra fullfører Marie nå et bokprosjekt. Hun skriver om hvordan vi kan bygge en bærekraftig økonomi for det 21. århundre, ved å la oss inspirere av det mangfoldet som finnes i økonomifaget. Enkelt forklart: slik som biologisk mangfold gjør naturen mer resistent mot sjokk og endringer, vil en mangfoldig økonomisk tenking gjøre oss bedre rustet til å takle morgendagens utfordringer. Parallellene mellom de to kontorene, Æra og boken, er med andre ord helt tydelige:


- Bærekraftsutfordringene vi står overfor i dag er store og komplekse. Løsningene krever at mange av oss må tenke visjonært, og evne å videreformidle de globale endringene nødvendig. Det klarer vi kun hvis vi kaster fra oss gårsdagens tankegods, og reelt tar til oss nye – fra sikre og konstruktive kilder, selvfølgelig, avslutter Marie.Kontakt

Johanna Roppen Kommunikasjonsansvarlig

johanna@era.as

bottom of page