Dypdykket - Forbi Korona

Dypdykket er vår kvalitative studie om konsekvensene av Korona. Vi ruster oss til å svare på det alle lurer på: Hva betyr Covid 19 for fremtiden? Og hva blir den nye normalen?
I studien Dypdykket – Forbi Korona følger vi 19 hushold fra ulike steder i Norge, og gjør jevnlige intervjuer med dem. Deltakerne sender også ukentlig inn videosnutter fra egen hverdag, som viser hvordan krisen påvirker livene deres. Vi har også et ekspertpanel knyttet til prosjektet hvor blant annet Dag O. Hessen, Thomas Hylland Eriksen, Fanny Duckert og Tian Sørhaug er med. De vil bidra med sine perspektiver på analysen. I tillegg følger vi ulike aviser i inn- og utland og registrerer og analyserer hva som skrives om viruset og situasjonen vi befinner oss i.

Hva har vi gjennomført til nå? · 133 digitale etnografiske intervjuer · Samlet inn mer enn 850 videosnutter via mobiletnografi · Utvidet ekspertpanelet · Besluttet å fortsette studien ut året

Episode 1: Robusthet med Dag Olav Hessen Hvordan kan koronakrisen bli et vippepunkt som vipper oss i retning av en mer bærekraftig verden? Se sendingen her https://vimeo.com/469682202Episode 2: Hastighet med Thomas Hylland Eriksen Thomas Hylland Eriksen og Anne Lene Borgan fra Æra snakker om hva som egentlig skal til for at vi klarer å omstille oss til et mer bærekraftig samfunn. Se sendingen her https://vimeo.com/475883000Så, hva blir den nye normalen? Det kan ingen svare på. Ennå. Men vi deler gjerne deler av analysen med dere underveis:


Viruset er imellom oss, og der blir det en stund. Vi har øvd inn nye vaner på hjemmekontor, i butikken, på skole og i barnehage, når vi møter naboen osv. Covid 19 har revet opp våre normer for samhandling. Det gjør at vi stadig må tenke oss om, selv når vi skal gjøre hverdagslige handlinger. Dette er endring i praksis, og det er krevende.

«Det går opp og ned for oss alle» Viruset rammer oss ulikt, men likt for alle er at det går opp og ned. Vi er tilpasningsdyktige og har endret hverdagen vår drastisk på veldig kort tid. Det kjennes på kroppen. Det er mer innenfor å si at du føler deg utenfor. Og det er lettere å snakke om mental helse når vi alle kjenner på brakkesyken. Hvordan vil dette prege hvordan vi snakker om og forholder oss til mental helse og ensomhet post-korona?

«Kollaps av tid - tiden som en tykk grøt» Vår opplevelse av tid er nært knyttet til sted. Og når bevegelseshorisonten plutselig begrenser seg til hjemmet, nærområdet og matbutikken – så skjer det noe med hvordan vi opplever tiden. Dagene går over i hverandre og vi trenger nye måter å skape brudd i tiden på. Hva vil de nye bruddene bestå av nå som vi stort sett holder oss i ro? Hvilke hendelser blir viktigere for oss i hverdagen?

«Det digitale strekker seg hit – men ikke lenger» En viktig del av et vennskap eller en relasjon er det å oppleve noe sammen. Og akkurat det er noe vi savner nå som det sosiale livet i stor grad er digitalisert. Vi savner å sanse sammen! Vi vil lukte, høre, ta på og erfare sammen. Det kan forklare hvorfor vi er opptatt av å følge ulike digitale sendinger live. Digital samtidighet er det nærmeste vi kommer et etterlengtet sansefellesskap. Hvordan vil dette påvirke digitale løsninger etter korona? Hvor langt kan det digitale strekke seg?


Vite mer? Dette er bare et lite utdrag av hva vi har sett så langt. Vi gleder oss til å følge de ulike husholdenes håndtering av krisen videre. Gjennom å fange opp hva folk savner, hva de setter pris på, hva som endres og hva folk tviholder på – så får vi innsikt i hva som er mest viktig for folk, sånn egentlig. Dette vil vi bruke når vi sammen med dere skal legge strategier for en bærekraftig fremtid. For er det noe denne krisen har lært oss, så er det verdien av det å være i stand til å omstille seg raskt. Ta kontakt med Eirik Langås på eirik@era.as dersom du vil vite mer om prosjektet, få hyppigere oppdateringer eller forstå hva innsikten kan bety for din virksomhet.