top of page

Aarbakke velger Æra

Aarbakke er et av Norges største og mest innovative industri­selskaper og har metall som sin kjernekompetanse. De har vært, og er fortsatt, en viktig leverandør til oljeindustrien, men ser nå behovet for å etablere seg i flere og nye industrier. Som en ledestjerne for de neste årene har de satt seg et overordnet mål om å bli verdens mest bærekraftige leverandør i sin industri. De valgte Æra som deres samarbeidspartner for å tydeliggjøre dette målet.


Med det overordnede målet som utgangspunkt har ÆRA jobbet sammen med Aarbakke på to prosjekter for å skape og tydeliggjøre deres fremtid:1 Strategisk retning, muligheter og aktiviteter.

Tydeliggjøre den strategiske retningen med mål og ambisjoner, og ramme inn og identifisere muligheter, både på tvers av alle selskapene i Aarbakke familien (Aarbakke, AAI, Arctic Steel, Ignos, Edge) og Aarbakke spesifikt.2. Teknologiparken - fremtidens fabrikk ­

I samarbeid med utvalgte ressurser fra Aarbakke og arkitektfirmaet SjoFasting ledet vi et forprosjekt for å skape en første innramming og konseptualisering av fremtidens fabrikk – 100% Aarbakke.


Aarbakke har gjennom disse to prosjektene fått tydeliggjort den overordnede målsettingen om å bli verdens mest bærekraftige leverandør i sin industri. De har nå et strategisk veikart med konkrete mål og aktiviteter, som strekker seg fra 2021 til 2025. De har også iverksatt prosessen med å realisere og bygge 10.000 kvm med fremtid, basert på forprosjektet «Teknologiparken».

Å jobbe med dere har gitt oss stor verdi i både strategiarbeidet og teknologiparken. Dere har vært ekstremt dyktige til å fange innhold, utfordre og være med å gi retning. Jeg tror begge disse prosjektene vil gi varig effekt på Aarbakke gjennom de strategivalgene som vi har tatt og som fortsatt skal tas. Det har vært en glede å samarbeide med dere.


- John Lende, CFO Aarbakke

bottom of page