top of page

Æra er et uavhengig og Norsk innovasjonsstudio med 19 ansatte, som alle har en sterk mening om fremtiden. Fra vårt kontor i Torggata i Oslo jobber vi med å skape fremtiden, hvor bærekraft er en naturlig forutsetning. 

 

Vi tror nemlig at bedrifter som finner en kommersiell rolle i vår tids største utfordringer, vil lykkes. Det innebærer en fremtid der planeten og næringslivet har felles interesser, og god forretning er en kraft for positiv endring. Alt vi gjør skal eksemplifisere dette.

 

Vi jobber med strategisk innovasjon gjennom enkeltkunder, tverrsektorielle og åpne innovasjonsprosjekter, og kompetanseheving for ledere og entreprenører.

 

I tillegg investerer vi i, og starter selv, flere likesinnede virksomheter. Helt konkret har vi satt oss et mål om å skape 10 selskaper for en bedre verden, hvorav Æra er ett av dem. Slik bygger vi bro fra den verden vi kjenner til den verden vi ønsker.


 

OM OSS

bottom of page