top of page

L'Æra

Vi tilbyr kompetanseheving for ambisiøse ledere og entreprenører som har ansvar for innovasjon, endring og vekst i sine virksomheter. Gjennom kurs, seminarer, publikasjoner og sosiale arrangementer viderefører vi vår metodikk for strategisk innovasjon. Målet er å gi næringslivet en nøye utviklet verktøykasse og det ultimate nettverket for å gjøre bærekraft til forretning på egenhånd.

Opp til to ganger årlig holder vi en såkalt «Masterclass». Det innebærer at vi samler 10-15 utvalgte ledere på tvers av bransjer som har til felles at de ønsker en fordypning i innovasjonsmetodikk, med bærekraft som utgangspunkt.
 

Deltagelsen skjer over flere samlinger i løpet av et halvårlig semester, vår eller høst. Det faglige innholdet tar utgangspunkt i vår lange erfaring med innovasjonsprosesser for et bredt spekter av virksomheter, 11 tverrsektorielle Floke, og oppstart av egne selskap med bærekraft som kjerne.
 

Vi åpner for påmelding til hvert kull cirka et halvt år i forveien. Vi gjør en endelig utvelgelse av deltagere basert på en vurdering av hva vi mener er en faglig spennende og utfordrende sammensetning av mennesker. Vi ønsker at hvert kull skal kjenne på en høy grad av tverrfaglig læring og samarbeid under semesteret, og få givende relasjoner etter uteksaminering. Disse holder vi i live gjennom å skape sosiale arenaer for de vi kaller «alumnis».
 

Få tilsendt programmet for Masterclass 2023

Takk, du vil snart

motta en e-post

Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Våre oppdragsgivere er ambisiøse selskaper som ønsker å gjøre bærekraft til sitt startpunkt for ny vekst. Æra sin tilnærming tar deg fra der du er til dit du skal, der selskapet tjener penger på å bevege verden i riktig retning.

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det. Hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene? Hva består vekstporteføljen til selskapet av? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

I en verden hvor endringer kommer stadig raskere må brands være fleksible nok til å tilpasse seg, men stabile nok til å være konsistente. Hvordan skal merkevaren bidra til innovasjon og ny vekst? Og hvordan kan din merkevare utgjøre en forskjell i de største utfordringene verden står overfor?

 

De siste tiårenes forretningsmodeller har skapt natur- og klimakrisen. Nå må vi foreta store endringer og gjøre business på helt andre måter. Nå må nye sirkulære forretningsmodeller bidra til å løse utfordringene, men hvordan går vi fra lineær- til sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi skape vekst ved å bruke færre ressurser?

 

Kontakt:

Bård Skjørtorp

bard@era.as, +47 91 37 59 53

L’Æra er et program for ambisiøse ledere og entreprenører som har ansvar for innovasjon, endring og vekst i sine selskaper. Her gir vi opplæring i Æras metodikk og verktøykasse for å trene på hvordan gjøre bærekraft til business. Kurs, seminarer, publikasjoner og sosiale events bygges på vår lange erfaring med strategisk innovasjon.

 

L’Æra Master Class i strategisk innovasjon arrangeres jevnlig med 10-15 utvalgte deltakere på tvers av bransjer, som sammen fordyper seg i innovasjonsmetodikk og deler erfaring fra organisasjoner som er ledende på sitt felt.

 

Det faglige innholdet bygger på Æras erfaring fra over 15 år med praktisk innovasjonsarbeid, 10 tverrsektorielle Floker, erfaring fra egne ventures, samt vår verktøykasse i strategisk innovasjon. L’Æra skal være den beste møteplassen for strategisk innovasjon og bærekraft.

 

For å bruke kraften i business til å skape endring, må vi alle trene på innovasjonsfaget. L’Æra gir deg verktøyene du trenger, opplæringen du savner og nettverket du ønsker for å holde fokus, bli inspirert og løfte lederskapet ditt.

 

Kontakt

Eline Løseth Giskeødegård

eline@era.as
+47 40 22 19 04

L'Æra

Tjenester

Floke

Åpne innovasjonsprosjekter som gjør samfunnsutfordringer til forretningsmuligheter, på tvers av bransjer og selskaper. Les mer

Ny strategi

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Les mer

Realisering

Vi samarbeider med våre kunder om å realisere strategiske innovasjoner, enten som prosjektleder eller medeier. Les mer

L'Æra

Et program som gir ambisiøse ledere opplæring i Æras metodikk og verktøykasse for å trene på hvordan gjøre bærekraft til business. Les mer

bottom of page