top of page

Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Våre oppdragsgivere er ambisiøse selskaper som ønsker å gjøre bærekraft til sitt startpunkt for ny vekst. Æra sin tilnærming tar deg fra der du er til dit du skal, der selskapet tjener penger på å bevege verden i riktig retning.

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det. Hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene? Hva består vekstporteføljen til selskapet av? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

I en verden hvor endringer kommer stadig raskere må brands være fleksible nok til å tilpasse seg, men stabile nok til å være konsistente. Hvordan skal merkevaren bidra til innovasjon og ny vekst? Og hvordan kan din merkevare utgjøre en forskjell i de største utfordringene verden står overfor?

 

De siste tiårenes forretningsmodeller har skapt natur- og klimakrisen. Nå må vi foreta store endringer og gjøre business på helt andre måter. Nå må nye sirkulære forretningsmodeller bidra til å løse utfordringene, men hvordan går vi fra lineær- til sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi skape vekst ved å bruke færre ressurser?

 

Kontakt:

Bård Skjørtorp

bard@era.as, +47 91 37 59 53

Bedrifter velger å jobbe med oss for å skape langsiktig vekst, som ikke går på kompromiss med planetens tålegrenser.

 

Toppledere vet at innovasjon er en prioritert oppgave for å lykkes i fremtiden. Likevel mangler bedrifter ofte gode nok svar på hvor langsiktig vekst skal komme fra, og hva som kreves for å realisere det. Hvilke store endringer er på vei som gjør at bedriften må innovere? Hvilken kompetanse trengs for å realisere ny vekst? Skal veksten komme fra dagens kjernevirksomhet, nye områder eller samarbeid med andre?

 

Vi leder strategisk innovasjonsarbeid for bedrifter som ønsker å gjøre bærekraft til utgangspunkt for ny vekst. Vår tverrfaglige prosess er strukturert som et samarbeid fra start til slutt, og sørger for involvering av sentrale interessenter hos kunden underveis. Slik sikrer vi at det bygges videre på organisasjonens styrker, og at strategi og endringsvilje forankres som en del av arbeidet.

 

Vil du jobbe med oss? Send Bård, leder av ny strategi, en e-post.

Ny strategi

Individer

Kompetanse er startpunktet for bærekraftig endring. Ofte må det også starte med en selv. Med riktige ferdigheter og erfaringer kan du være den som sørger for at bærekraft bli til nyvunnet konkurransekraft. Vi gir deg verktøyene, metodene og eksemplene du trenger for å lykkes med ny og bærekraftig vekst i praksis.

Æra bistår individer og mindre grupper av individer med kompetanseutviklingen som trengs for å oppnå dette. I et utvalg program og kurs et måle å bygge ferdigheter og praktisk erfaring nok til at man føler seg trygg på å videre sette rammene og sørge for bærekraftig vekst i ens egen organisasjon. 

Vårt tilbud om kompetanseutvikling for individer er basert på over 15 års erfaring med strategisk innovasjons- og bærekraftsarbeid samt utdanning for Nordens største næringslivsaktører, 11 tverrsektorielle Floker, i tillegg til fem egne oppstartsselskaper og ventures.

Nå forventes det at næringslivet skal ta en enda større del av ansvaret for å løse utfordringene vi står ovenfor. Av ledere og andre nøkkelpersoner i en organisasjon kreves det da en evne til å navigere i et stadig mer komplekst forretningslandskap. Et der bærekraftsrapportering, -krav og -reguleringer i langt større grad påvirker konkurransekraft og bunnlinje. Dette anser vi som en innovasjonsmulighet. En mulighet du kan ta for å posisjonere og inspirere interessenter, til å skape robuste og lønnsomme forretningsmodeller, og til å skape trygghet og sikkerhet for dine kolleger.

Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Våre oppdragsgivere er ambisiøse selskaper som ønsker å gjøre bærekraft til sitt startpunkt for ny vekst. Æra sin tilnærming tar deg fra der du er til dit du skal, der selskapet tjener penger på å bevege verden i riktig retning.

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det. Hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene? Hva består vekstporteføljen til selskapet av? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

I en verden hvor endringer kommer stadig raskere må brands være fleksible nok til å tilpasse seg, men stabile nok til å være konsistente. Hvordan skal merkevaren bidra til innovasjon og ny vekst? Og hvordan kan din merkevare utgjøre en forskjell i de største utfordringene verden står overfor?

 

De siste tiårenes forretningsmodeller har skapt natur- og klimakrisen. Nå må vi foreta store endringer og gjøre business på helt andre måter. Nå må nye sirkulære forretningsmodeller bidra til å løse utfordringene, men hvordan går vi fra lineær- til sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi skape vekst ved å bruke færre ressurser?

 

Kontakt:

Bård Skjørtorp

bard@era.as, +47 91 37 59 53

Bedrifter velger å jobbe med oss for å skape langsiktig vekst, som ikke går på kompromiss med planetens tålegrenser.

 

Toppledere vet at innovasjon er en prioritert oppgave for å lykkes i fremtiden. Likevel mangler bedrifter ofte gode nok svar på hvor langsiktig vekst skal komme fra, og hva som kreves for å realisere det. Hvilke store endringer er på vei som gjør at bedriften må innovere? Hvilken kompetanse trengs for å realisere ny vekst? Skal veksten komme fra dagens kjernevirksomhet, nye områder eller samarbeid med andre?

 

Vi leder strategisk innovasjonsarbeid for bedrifter som ønsker å gjøre bærekraft til utgangspunkt for ny vekst. Vår tverrfaglige prosess er strukturert som et samarbeid fra start til slutt, og sørger for involvering av sentrale interessenter hos kunden underveis. Slik sikrer vi at det bygges videre på organisasjonens styrker, og at strategi og endringsvilje forankres som en del av arbeidet.

 

Vil du jobbe med oss? Send Bård, leder av ny strategi, en e-post.

Ny strategi

Vi tilbyr individer og mindre grupper av individer

Halvårlig masterclass i innovasjon med individuell påmelding, der deltakelse skjer i gruppe med andre håndplukkede deltakere basert på høyest mulig grad av erfaringsutveksling

Ledergruppesamlinger

som kortvarig kurs (1-2 dager) med et ønsket og spesifikt fokus innen bærekraft, strategi og innovasjon.

Ledergruppeprogram

som et lenger kurs med mål om å utvikle kompetansen nødvendig for å skape og operasjonalisere organisasjonens bærekraftstrategi

Få tilsendt programmet for Masterclass

Takk, du vil snart

motta en e-post

Noe med kurs for gruppe individer

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 

Vil du vite mer?

Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Våre oppdragsgivere er ambisiøse selskaper som ønsker å gjøre bærekraft til sitt startpunkt for ny vekst. Æra sin tilnærming tar deg fra der du er til dit du skal, der selskapet tjener penger på å bevege verden i riktig retning.

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det. Hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene? Hva består vekstporteføljen til selskapet av? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

I en verden hvor endringer kommer stadig raskere må brands være fleksible nok til å tilpasse seg, men stabile nok til å være konsistente. Hvordan skal merkevaren bidra til innovasjon og ny vekst? Og hvordan kan din merkevare utgjøre en forskjell i de største utfordringene verden står overfor?

 

De siste tiårenes forretningsmodeller har skapt natur- og klimakrisen. Nå må vi foreta store endringer og gjøre business på helt andre måter. Nå må nye sirkulære forretningsmodeller bidra til å løse utfordringene, men hvordan går vi fra lineær- til sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi skape vekst ved å bruke færre ressurser?

 

Kontakt:

Bård Skjørtorp

bard@era.as, +47 91 37 59 53

Bedrifter velger å jobbe med oss for å skape langsiktig vekst, som ikke går på kompromiss med planetens tålegrenser.

 

Toppledere vet at innovasjon er en prioritert oppgave for å lykkes i fremtiden. Likevel mangler bedrifter ofte gode nok svar på hvor langsiktig vekst skal komme fra, og hva som kreves for å realisere det. Hvilke store endringer er på vei som gjør at bedriften må innovere? Hvilken kompetanse trengs for å realisere ny vekst? Skal veksten komme fra dagens kjernevirksomhet, nye områder eller samarbeid med andre?

 

Vi leder strategisk innovasjonsarbeid for bedrifter som ønsker å gjøre bærekraft til utgangspunkt for ny vekst. Vår tverrfaglige prosess er strukturert som et samarbeid fra start til slutt, og sørger for involvering av sentrale interessenter hos kunden underveis. Slik sikrer vi at det bygges videre på organisasjonens styrker, og at strategi og endringsvilje forankres som en del av arbeidet.

 

Vil du jobbe med oss? Send Bård, leder av ny strategi, en e-post.

Ny strategi

Da ønsker du kanskje først og fremst å få vite mer om nøyaktig hva vi. kan tilby deg, enten som enkeltindivid, eller på vegne av en mindre gruppe individer.

 

Kontakt Eline Giskeødegård, leder for kompetanseutvikling i Æra, så hjelper hun deg med å navigere i vårt utvalg. Vi ser frem til å høre fra deg!

Vil du utvikle deg med oss?

Eline

Leder for kompetanseutvikling

eline@era.as

+47 402 21 904

Takk, du vil snart høre fra oss

bottom of page