top of page

Byggfloken 2.0

Hvordan tar vi byggebransjen forbi netto null?

Som en videreføring av Byggfloken 1.0 og i kjølvannet av FNs AR6, ønsket vi i denne omgang å finne lønnsomme forretningsmodeller som tar bygg- anlegg- og eiendoms næringen (BAE) forbi netto nullutslipp, og over i det regenerative. Målet var en vinn-vinn virkelighet som både innbygger og utbygger tjener på, hvor gevinsten måles i noe annet enn økonomisk profitt på kort sikt.

«Aktørene i byggebransjen havnet lett i kamp om små marginer, heller enn i jakt på de beste løsningene.»

Anders Fylling

Direktør faglig ressurssenter, Statsbygg

2021-2022

Prosess

Byggfloken 2.0 var på initiativ av Statsbygg og ÆRA. Prosjektgruppen bestod av 23 aktører, fra et arkitektfirma til en miljøstiftelse.


Flokens kunnskapsgrunnlag tok utgangspunkt i nettverket, innsiktene og løsningene i Byggfloken 1.0, som introduserte BAE-næringen til sirkulærøkonomi. Én av konklusjonene var at lønnsomheten må tydeliggjøres for reell endring. FNs seneste klimarapport kommuniserer behovet for rask endring, forbi bærekraft, via det restorative og over i det regenerative. 


Høsten 2021 jobbet vi først med å skaffe først ny innsikt. Totalt 200 innsikter ble til 23 nøkkelinnsikter.  Videre utviklet vi konsepter som svarer på overnevnte behov. Over vinteren ble totalt 41 ideer til 12 konsepter. Avslutningsvis ble samtlige testet og revidert, og ni endelige, konseptuelle forretningsmodeller skapt.

Resultat

Vi satt igjen med totalt ni nye forretningsmodeller som skaper positiv utvikling for flere aktører på tvers av verdikjeder, og for miljø og samfunn på - både kort og lang sikt.


Porteføljen kaller vi for «TEK PLUSS». Ordet «tek» har vi med av to årsaker: først og fremst er «tek» en forkortelse for teknologi, og låneordet proptech. Flere av konseptene tar utgangspunkt i bruken av ny teknologi. For det andre peker ordet «tek» til tekniske byggeforskrifter, som vi oppfatter som konservative minstekrav til byggebransjens virksomhet, og som må erstattes fullholdent om vi skal få til et nødvendig skifte til pluss-siden.


Vi mener forrretningsmodellene passer inn i en regenerativ fremtid. Dette er noen svar, av mange mulige - og nødvendige. Vi mener de uansett bidrar til en løsere Byggfloken, og en bedre retning enn den dagens næring går.


Vi inviterer deg til å utforske Byggfloken 2.0 i sin helhet.

Det kan du gjøre ved å laste ned dokumentene på denne siden eller besøke prosjektets hjemmeside tekpluss.no

Fornavn Etternavn

Stilling, Selskap

«Sitat om realiseringsplaner»

Veien videre

Porteføljen ble vist for et åpent publikum i Mars 2022. På dette tidspunktet gjenstår realiseringsfasen, der forretningsmodellene blir implementert i markedet. 


Hver forretningsmodell har en arbeidsgruppe bak seg. Det er opp til disse å bestemme veien videre. Noen forretningsmodeller har gått, eller vil snart gå, inn i en såkalt realiseringsfase. Andre vil kreve mer eksperimentering, iterering og investering før de kan realiseres.


Validering av reell verdiskapning og god forretning ligger i grunn for de alle. ÆRA bistår derfor fortsatt i samtaler med aktører i prosjektgruppen. Vi gir dem et fysisk rom for å samles ved behov for dialog og videre samarbeid. Slik sikrer vi at momentum blir oppretthold i bransjene vi jobber i, og at arbeidet vårt blir til størst mulig endring.

Nysgjerrig på hva neste Flokeprosjekt er, ønsker du at din arbeidsplass eller organisasjon skal delta i et Flokeprosjekt, har du et forslag til en ny Floke, eller ønsker du at vi holder foredrag om Floke? 

 

Kontakt oss, så tar vi gjerne en lavterskel prat.

Kontakt oss

Mads

Bruun Høy

Forretningsdirektør

mads@era.as
+47 928 23 204

Simen Knudsen

Bærekraftsdirektør

simen@era.as
+47 906 81 811

Takk, du vil snart høre fra oss

bottom of page