top of page

Plastfloken 2.0

Hvordan kan vi gjøre håndteringen av plastavfall effektiv og sirkulær?

Som en videreføring av Plastfloken 1.0 ønsket vi å skape en problemløsende verdikjede for avfall på avveie lokalt, som globalt. Ved utforske havrommet, teknologi og infrastruktur for avfallshåndtering satt vi oss et mål om å bidra til renere hav på en effektiv og lønnsom måte.

«For å komme i mål tidsnok må vi øke innsatsen for å skape nye løsninger og nye politiske virkemidler for renere hav.» 

Harald Solberg

Adm. Direktør, Norges Rederiforbund

2018-2019

Prosess

Plastfloken 2.0 var på initiativ fra Norges Rederiforbund, WWF og Æra. Vi samlet 17 aktører på tvers av alle sektorer, fra TOMRA til Subsea 7.


Innovasjonsbriefen ba oss om å finne nye svar på neste praksis innen marin forsøpling, og i så måte gjøre Norge til en spydspiss innen løsninger for renere hav. Vi tilnærmet oss prosjektet i to dimensjoner: hindring av utgående spredning av forsøpling fra byene, og opprydding av innkommende forsøpling langs den Norske og globalt.


I prosjektets første fase hentet vi inn over 110 innsikter, som ble til 19 nøkkelinnsikter. Deretter utviklet vi 48 ideer, hvorav 13 konsepter ble født.  Avslutningsvis ble samtlige testet og justert for å stå klare til å møte verden under tre overordnede strategier for renere hav.

Resultat

I de to dimensjonene vi jobbet utifra landet vi på et felles rammeverk for aktører som ønsker å bidra til opprydding av plast på avveie i den utgående og/eller inngående dimensjonen. Rammeverket fikk navnet «Circular Cleanup». 


Videre utviklet vi tre strategier basert på tre arenaer hvor oppryddingen bør skje, og dermed hvor rammeverket kan benyttes:


1. Byer: En strategi med mål om å fange forsøpling nær kilden.

2. Kyst: En strategi for kontinuerlig og effektiv opprydding av kystlinjer.

3. Globalt: En strategi for å forhindre forsøpling direkte i hav og langs egen kyst.


Hver strategi hadde tre nøkkelpunkter for måloppnåelse, som konseptutviklingen tok utgangspunkt i.


De totalt 13 konseptene vi utviklet er eksempler på hvordan man kan bidra til opprydding av plast på de tre ulike arealene gjennom god forretning og bedre system. Gjerne der privat, offentlig og ideell sektor samarbeider. Foreksempel «Plast GIS»: En vær- og føremelding for marin forsøpling, eller en felles industristandard for sirkulær design.


Vi inviterer deg til å utforske Plastfloken 2.0 i sin helhet. Det kan du gjøre til høyre.

Karoline Andaur

Generalsekretær, WWF

«Dette arbeidet viser at plast har blitt noe folk bryr seg om, og som de har lyst til å gjøre noe med.»

Veien videre

Porteføljen ble vist for et åpent publikum i 2019. På dette tidspunktet gjenstår realiseringsfasen, der forretningsmodellene blir implementert i markedet. 


Hver forretningsmodell har en arbeidsgruppe bak seg. Det er opp til disse å bestemme veien videre. Noen forretningsmodeller har gått, eller vil snart gå, inn i realisering. Andre vil kreve mer eksperimentering, iterering og investering før de kan realiseres.


Validering av reell verdiskapning og god forretning ligger i grunn for de alle. Æra bistår derfor fortsatt i samtaler med aktører i prosjektgruppen. Vi gir dem et fysisk rom for å samles ved behov for dialog og videre samarbeid. Slik sikrer vi at momentum blir oppretthold i bransjene vi jobber i, og at arbeidet vårt blir til størst mulig endring.

Nysgjerrig på hva neste Flokeprosjekt er, ønsker du at din arbeidsplass eller organisasjon skal delta i et Flokeprosjekt, har du et forslag til en ny Floke, eller ønsker du at vi holder foredrag om Floke? 

 

Kontakt oss, så tar vi gjerne en lavterskel prat.

Kontakt oss

Mads

Bruun Høy

Forretningsdirektør

mads@era.as
+47 928 23 204

Simen Knudsen

Bærekraftsdirektør

simen@era.as
+47 906 81 811

Takk, du vil snart høre fra oss

bottom of page