top of page

Mobilitetsfloken 1.0

Hvordan flytte flere og mer, bedre og med mindre? 

I vår første mobilitetsfloke ønsket vi å møte endringene i transportbehov som følger med urbanisering, endrede forbrukermønstre og økende krav til bevaring av miljø og helse. Vår hensikt var derfor å finne svar på hvordan vi kan flytte flere og mer (mennesker, varer og tjenester), bedre (trygt og smidig), og med mindre (utslipp, miljøavtrykk og tonnasje) ved å involvere aktører på tvers av transportsystemets verdikjede.

«Framtidens transport handler ikke om oppfinnelser. Den handler om valg.»

Henry Grabar

Forfatter av boken "How parking changed the world"

2019-2020

Prosess

På intiativ fra Q-Free, NAF, Transportøkonomisk institutt og Æra, samlet vi 13 aktører fra privat, offentlig og ideell sektor, fra Hafslund ECO til Oslo Kommune.


Innovasjonsbriefen ba oss om å finne løsninger for å etablere en ny praksis for bærekraftig utvikling av mobilitetstilbud, og et lavterskel system med god flyt hvor brukerne er et mangfoldig "alle".


Over seks måneder jobbet vi utifra en designdrecvet innovasjonsprosess som startet med innhenting av innsikt. Over 100 innsikter ble til 19 nøkkelinnsikter. Diss ble utgangspunktet for vår konseptutvikling. Av et stort antall ideer landet vi på totalt 11 konsepter.  Avslutningsvis ble samtlige testet og justert for å kunne møte markedets reelle atferd og behov. 

Resultat

De 11 konseptene tar utgangspunkt i at vi er «fleksilister» i en by. Det betyr at vi ønsker og bør ha mulighet til å hoppe mellom et mangfold av reisetilbud hver dag. 


En fleksilist trenger da gode mobilitetsløsninger i et rettferdig, fleksibelt og mangfoldig system. Konseptene vi utviklet er derfor eksempler på dette, og tar utgangspunkt i:


1. Rettferdig mobilitet for folk, bransjer, byen og planeten hvor vi erstatter reisene vi ikke ønsker at folk skal ta med økt mobilitet som tar utgangspunkt i mennesket - ikke fremkomstmiddelet.


2. Fleksibel mobilitet som får hverdagen til å gå opp med små fotavtrykk, stor frihet og bekreftelse på at vi har tatt gode valg.


3. Mangfoldig mobilitet hvor tilbudene rommer alle behov, og samtidig sikrer god flyt med mindre reiser og høyere kvalitet på hver enkelte.


Eksempler på konsepter er en digital nøkkel kalt «Fleksilist wallet» som samler alle dine mobilitetstjenester og reiser, og «Road as a Service» som bruker dataanalyse for å bedre informere om grønne transportvalg, få rettferdige betalingsmekanismer og hjelpe trafikanter i å ta trygge beslutninger.


Vi inviterer deg til å utforske Mobilitetsfloken i sin helhet. Det kan du gjøre til høyre.

Veien videre

Porteføljen ble vist for et publikum over stream i 2020. På dette tidspunktet gjenstår realiseringsfasen, der forretningsmodellene blir implementert i markedet. 


Hver forretningsmodell har en arbeidsgruppe bak seg. Det er opp til disse å bestemme veien videre. Noen forretningsmodeller har gått, eller vil snart gå, inn i en  realiserings. Andre vil kreve mer eksperimentering, iterering og investering før de kan realiseres.


Validering av reell verdiskapning og god forretning ligger til grunn for de alle. Æra bistår derfor fortsatt i samtaler med aktører i prosjektgruppen. Vi gir dem et fysisk rom for å samles ved behov for dialog og videre samarbeid. Slik sikrer vi at momentum blir oppretthold i bransjene vi jobber i, og at arbeidet vårt blir til størst mulig endring.

Nysgjerrig på hva neste Flokeprosjekt er, ønsker du at din arbeidsplass eller organisasjon skal delta i et Flokeprosjekt, har du et forslag til en ny Floke, eller ønsker du at vi holder foredrag om Floke? 

 

Kontakt oss, så tar vi gjerne en lavterskel prat.

Kontakt oss

Mads

Bruun Høy

Forretningsdirektør

mads@era.as
+47 928 23 204

Simen Knudsen

Bærekraftsdirektør

simen@era.as
+47 906 81 811

Takk, du vil snart høre fra oss

bottom of page