top of page

Matfloken 2.0

Hva spiser vi i morgen?

Som en videreføring av Matfloken 1.0 ønsket vi å skape konkrete anbefalinger for hvordan vi kan sikre matvaner som er gode for planeten og beboernes helse. Dette til aktører på tvers av matindustriens næringskjeder. Slik kan vi bidra til en kursendring i dagens matsystemer, som sørger for at vi spiser mer bærekraftig i morgen.

«Løsningen er ikke så enkel som at vi bytter ut kjøttmiddagen med importerte Beyond Burgers.»

Simen Knudsen

Bærekraftsdirektør, Æra


2019-2020

Prosess

Matfloken 2.0 samlet 15 aktører på tvers av sektorer, fra TINE til Miljødirektoratet.


Vi tilnærmet oss denne matfloken på systemnivå. Innovasjonsbriefen ba oss derfor finne ut av hvordan vi kan skape nye matvaner som øker inntaket av plantebasert og mer bærekraftig kost, samtidig som vi sikrer verdiskapning i norsk matproduksjon og et levende landbruk.


Høsten 2019 jobbet vi  med å innhente ny innsikt for et felles kunnskapsgrunnlag. Over 100 innsikter ble til 19 nøkkelinnsikter. Vinteren gikk til å utvikle nye konsepter som svarer til overnevnte brief. 50 ideer ble til ni konsepter. Avslutningsvis ble samtlige testet og justert for å stå klare til å møte verden under tre overordnede strategier for kursendring i norske matsystem.

Resultat

Mangelen på enighet og tydelige svar begrenser vår mulighet og evne til å gjøre kollektive løft i riktig retning. Derfor utviklet vi først tre strategier for å nøste opp i «bærekraftsforvirringen» som vi mener forhindrer ønskede kursretning: 


1. Fra forvirring til dialog

2. Nye matvaner i nye tider

3. Marked for mangfold


Disse strategiene skal sørge for en bevisstgjøring rundt  hva som fører til måltidene vi spiser, og hva måltidene fører til for mennesket og planeten. 


Under de tre strategiene utviklet vi videre ni konkrete forretningskonsepter som sørger for endring i flere deler av matindustriens verdikjede: fra produksjon til mat på bord. Konseptene strekker seg fra «Mataliansen»: en arena for hele matnæringen som gir samlet enighet om hva bærekraftig mat er, til «Såkorn»: en plattform hvor forbruker kan investere i dyrking av avlinger og foredling av produkter hos lokale bønder.


Vi inviterer deg til å utforske Matfloken 2.0 i sin helhet. Det kan du gjøre til høyre.

Guri Berge

Direktør for marked og innovasjon,  Orkla

«Vi ser at vi må spise mer plantebasert mat fremover. Når vi jobber med innovasjoner, er dette blitt en stadig viktigere forutsetning. Vi tror på den utviklingen.»

Veien videre

Porteføljen ble vist for et åpent publikum i 2020. På dette tidspunktet gjenstår realiseringsfasen, der forretningsmodellene blir implementert i markedet. 


Hver forretningsmodell har en arbeidsgruppe bak seg. Det er opp til disse å bestemme veien videre. Noen forretningsmodeller, som Food (R)evolution har gått inn i en såkalt realiseringsfase. Andre vil kreve mer eksperimentering, iterering og investering før de kan realiseres.


Validering av reell verdiskapning og god forretning ligger i grunn for de alle. Æra bistår derfor fortsatt i samtaler med aktører i prosjektgruppen. Vi gir dem et fysisk rom for å samles ved behov for dialog og videre samarbeid. Slik sikrer vi at momentum blir oppretthold i bransjene vi jobber i, og at arbeidet vårt blir til størst mulig endring.

Nysgjerrig på hva neste Flokeprosjekt er, ønsker du at din arbeidsplass eller organisasjon skal delta i et Flokeprosjekt, har du et forslag til en ny Floke, eller ønsker du at vi holder foredrag om Floke? 

 

Kontakt oss, så tar vi gjerne en lavterskel prat.

Kontakt oss

Mads

Bruun Høy

Forretningsdirektør

mads@era.as
+47 928 23 204

Simen Knudsen

Bærekraftsdirektør

simen@era.as
+47 906 81 811

Takk, du vil snart høre fra oss

bottom of page