Alle floker

Byggfloken 2.0

Hvordan tar vi byggebransjen forbi netto null?

Som en videreføring av Byggfloken 1.0 og i kjølvannet av FNs AR6, ønsket vi i denne omgang å finne lønnsomme forretningsmodeller som tar bygg- anlegg- og eiendoms næringen (BAE) forbi netto nullutslipp, og over i det regenerative. Målet var en vinn-vinn virkelighet som både innbygger og utbygger tjener på, hvor gevinsten måles i noe annet enn økonomisk profitt på kort sikt.

«Aktørene i byggebransjen havnet lett i kamp om små marginer, heller enn i jakt på de beste løsningene.»

Anders Fylling

Direktør faglig ressurssenter, Statsbygg