top of page

Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Våre oppdragsgivere er ambisiøse selskaper som ønsker å gjøre bærekraft til sitt startpunkt for ny vekst. Æra sin tilnærming tar deg fra der du er til dit du skal, der selskapet tjener penger på å bevege verden i riktig retning.

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det. Hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene? Hva består vekstporteføljen til selskapet av? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

I en verden hvor endringer kommer stadig raskere må brands være fleksible nok til å tilpasse seg, men stabile nok til å være konsistente. Hvordan skal merkevaren bidra til innovasjon og ny vekst? Og hvordan kan din merkevare utgjøre en forskjell i de største utfordringene verden står overfor?

 

De siste tiårenes forretningsmodeller har skapt natur- og klimakrisen. Nå må vi foreta store endringer og gjøre business på helt andre måter. Nå må nye sirkulære forretningsmodeller bidra til å løse utfordringene, men hvordan går vi fra lineær- til sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi skape vekst ved å bruke færre ressurser?

 

Kontakt:

Bård Skjørtorp

bard@era.as, +47 91 37 59 53

Floke er åpne innovasjonsprosjekter som gjør samfunnsutfordringer til forretningsmuligheter, på tvers av bransjer og selskaper.

 

Samfunnsutfordringer som ingen eier alene og som vi ikke kan løse med dagens metoder og verktøy, kalles på engelsk for «wicked problems.» På norsk kalles de gjerne floker. Floker er komplekse og krever samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig og frivillig sektor, på tvers av organisasjoner og over lande- og kommunegrenser. Hvordan får vi ned fraværet i skolen eller personer utenfor arbeidslivet inn? Kan kunstig intelligens bidra til å redusere klimautslipp?

 

Å forstå og løse komplekse utfordringer krever systeminnovasjon. Med erfaring fra mer enn 10 år med innovasjonsprosjekter med mange interessenter og på tvers av sektorer, hjelper vi deg med å identifisere, starte og fasilitere partnerskap og felles innovasjonsmuligheter.

 

Plast i havet, eldrebølge eller økende utenforskap. For å løse samfunnets mest krevende og komplekse utfordringer er det ikke nok å tilsette litt ny teknologi, gjøre løsningene litt mindre forurensende eller litt mer effektive. Det krever mer grunnleggende endringer i måten vi gjør ting på. Å løse slike utfordringer med systemdesign har Æra spesialisert seg på. Disse problemene har også en oppside: de er forretningsmuligheter – både her hjemme og ute i verden.

Les mer på floke.era.as

 

Kontakt:

Mads Bruun Høy

mads@era.as, +47 92 82 32 04

 

Simen Knudsen

simen@era.as, +47 90 68 18 11

Floke by Æra

Floke by Æra

Floke er åpne innovasjonsprosjekter hvor vi samler sektorer, bransjer og verdikjeder på tvers for å gjøre samfunnsutfordringer om til forretningsmuligheter.

 

For å sette verden i en bærekraftig kurs må vi endre hele system. En effektiv vei dit går gjennom å løse store samfunnsutfordringer. Vi mener de mest egnede verktøyene for dette er innovasjon, og sterkt samarbeid på tvers av sektorer, bransjer og deres verdikjeder.

Samfunnsutfordringer er nemlig komplekse, som floker. De kan ikke løses ved å dra hardt i kun én ende. Løsningen krever en strukturert tilnærming fra alle kanter. Derfor fungerer tverrsektoriell systeminnovasjon.

Floke er utviklet av ÆRA for å tilrettelegge for dette. Vi lager åpne innovasjonsprosjekter med hvert sitt utgangspunkt i en spesifikk samfunnsutfordring, hvor små og store aktører fra privat, offentlig og ideell sektor jobber sammen for å finne innsikt, gode allianser og lønnsom forretning for mer bærekraftige samfunn. 

 

Vi har hittil gjennomført 11 floker, med opp til to i året. Vi har forsøkt nøste opp i samfunnsutfordringer fra plast til utenforskap. Utforsk arbeidet.

Vil du vite mer om Floke?

Send Mads, Floke-ansvarlig en e-post.

Tjenester

Floke by Æra

Åpne innovasjonsprosjekter som gjør samfunnsutfordringer til forretningsmuligheter, på tvers av bransjer og selskaper. Les mer

Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Les mer

Æra Realisering

Vi samarbeider med våre kunder om å realisere strategiske innovasjoner, enten som prosjektleder eller medeier. Les mer

L'Æra

Et program som gir ambisiøse ledere opplæring i Æras metodikk og verktøykasse for å trene på hvordan gjøre bærekraft til business. Les mer

bottom of page