Æra Business Consulting

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Våre oppdragsgivere er ambisiøse selskaper som ønsker å gjøre bærekraft til sitt startpunkt for ny vekst. Æra sin tilnærming tar deg fra der du er til dit du skal, der selskapet tjener penger på å bevege verden i riktig retning.

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det. Hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene? Hva består vekstporteføljen til selskapet av? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

I en verden hvor endringer kommer stadig raskere må brands være fleksible nok til å tilpasse seg, men stabile nok til å være konsistente. Hvordan skal merkevaren bidra til innovasjon og ny vekst? Og hvordan kan din merkevare utgjøre en forskjell i de største utfordringene verden står overfor?

 

De siste tiårenes forretningsmodeller har skapt natur- og klimakrisen. Nå må vi foreta store endringer og gjøre business på helt andre måter. Nå må nye sirkulære forretningsmodeller bidra til å løse utfordringene, men hvordan går vi fra lineær- til sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi skape vekst ved å bruke færre ressurser?

 

Kontakt:

Bård Skjørtorp

bard@era.as, +47 91 37 59 53

Bedrifter velger å jobbe med oss for å finne ut hvor den langsiktige veksten deres skal komme fra, uten å gå på kompromiss med planetens tålegrenser. 

 

De fleste toppledere hevder at innovasjon er en prioritert oppgave, men svært få har en god plan for det, og kan ikke besvare: hvor skal veksten komme fra de neste 3-5 årene; fra dagens kjernevirksomhet eller nye områder? Hvilken kjernekompetanse trengs for å realisere ny vekst? Hvilke store endringer er på vei som gjør at selskapet må innovere?

 

Vi leder derfor strategisk innovasjonsarbeid for organisasjoner som ønsker å gjøre bærekraft til utgangspunkt for ny vekst. Sammen med kunder utvikler vi strategier for å systematisk skape en bedre fremtid.

 

Vår strukturerte prosess fungerer som et samarbeid fra start til slutt. Vi sørger også for involvering av sentrale interessenter underveis. Slik sikrer vi at det bygges videre på organisasjonens styrker, og at strategi og endringsvilje forankres som en del av arbeidet.

 

Vi leverer, blant annet:

 

  • Strategisk arkitektur

  • Vekststrategi

  • Bærekraftstrategi

  • Merkevareplattform

 

Vil du jobbe med oss? Send Bård en e-post her

Æra Business Consulting

Ny strategi

Bedrifter velger å jobbe med oss for å skape langsiktig vekst, som ikke går på kompromiss med planetens tålegrenser.

 

Toppledere vet at innovasjon er en prioritert oppgave for å lykkes i fremtiden. Likevel mangler bedrifter ofte gode nok svar på hvor langsiktig vekst skal komme fra, og hva som kreves for å realisere det. Hvilke store endringer er på vei som gjør at bedriften må innovere? Hvilken kompetanse trengs for å realisere ny vekst? Skal veksten komme fra dagens kjernevirksomhet, nye områder eller samarbeid med andre?

 

Vi leder strategisk innovasjonsarbeid for bedrifter som ønsker å gjøre bærekraft til utgangspunkt for ny vekst. Vår tverrfaglige prosess er strukturert som et samarbeid fra start til slutt, og sørger for involvering av sentrale interessenter hos kunden underveis. Slik sikrer vi at det bygges videre på organisasjonens styrker, og at strategi og endringsvilje forankres som en del av arbeidet.

Vi leverer, blant annet:

 

  • Strategisk arkitektur. En struktur av strategiske veivalg og operasjonelle handlingsplaner, som gir virksomhetens arbeid med vekst en tydelig retning og styrke.


 

  • Vekststrategi. En portefølje av vekstplattformer, med både konsepter og forretningsmodeller som skal tas videre til realisering.

 

  • Bærekraftstrategi. Fastsetting av bærekraftsmål og handlingsplaner som gjør at virksomheten kan bruke bærekraft til å skape konkurransefortrinn.

 

  • Merkevareplattform. Merkevarehistorie og -arkitektur som bygger opp under forretningsstrategien, og bidrar til innovasjon og ny vekst.

 

Vil du jobbe med oss? Send Bård en e-post her

Tjenester

Floke

Åpne innovasjonsprosjekter som gjør samfunnsutfordringer til forretningsmuligheter, på tvers av bransjer og selskaper. Les mer

Ny strategi

Vi bruker strategisk innovasjonsprosess til å skape forretningsmodeller, brand plattformer og vekstporteføljer skreddersydd for enkeltbedrifter. Les mer

Realisering

Vi samarbeider med våre kunder om å realisere strategiske innovasjoner, enten som prosjektleder eller medeier. Les mer

L'Æra

Et program som gir ambisiøse ledere opplæring i Æras metodikk og verktøykasse for å trene på hvordan gjøre bærekraft til business. Les mer